Nyhetsarkiv

Regeringen räknar fel på effekterna av en skattehöjning

|Pressmeddelande

Med anledning av medieuppgiften om att regeringen har felberäknat effekterna av en höjning av alkoholskatterna med hundratusentals kronor ansluter sig Sprit & Vinleverantörsföreningen till den kritik som framkommit mot förslaget. – Det är bara några månader sedan regeringen höjde alkoholskatten utan att … Läs mer

Utbildningsdag om CSR-arbete för vinimportörer

|Nyhet

Livsvillkoren för lantarbetare som arbetar på vingårdar varierar stort över världen. I Sverige har vardagen och arbetsmiljön för Sydafrikas lantarbetare uppmärksammats de senaste åren då dåliga arbetsförhållanden rimmar illa med de kvalitetskrav som vi i Sverige har på de viner vi dricker. … Läs mer

Kritik mot Kalla Fakta: ”Blåser upp en icke-befintlig risk!”

|Kommentar

I programmet ”Gift i Glaset” behandlar Kalla Fakta tillsatser och rester av bekämpningsmedel i vin. Branschen reagerade mot den orättvisa och felaktiga bild som gavs och får nu stöd av både forskare och läkare. Läkaren från Lund som medverkade i programmet anser sig … Läs mer

Tillsatser i vin

|Kommentar

Som en stor och viktig näring måsta man finnas sig i att bli granskad. En initierad debatt driver importörerna framåt i det arbete som redan görs för att säkerställa att det vin man köper in från olika delar av världen följer de … Läs mer

Fler vodkabilar med regeringens beslut

|Pressmeddelande

Idag aviserade regeringen att skatten på öl och vin, samt sprit ska höjas med hänvisning till tidigare valmanifest. SVL (sprit & vinleverantörsföreningen) beklagar dagens förslag från regeringen. SVL, tillsammans med representanter från Tullverket, Polismyndigheten, med flera har länge försökt visa … Läs mer

Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) kommenterar regeringens utredning

|Pressmeddelande

Igår presenterade regeringen en utredning som berör marknadsföring av alkoholhaltiga drycker samt tillsyn av e-handel med alkohol. När det gäller marknadsföring är det ur alkoholbranschens perspektiv mycket positivt att utredningen lyfter fram självreglering som ett viktigt och väl fungerande instrument … Läs mer

Utred smuggelspritens omfattning för monopolets skull

|Pressmeddelande

Den oregistrerade illegala handeln med sprit hotar att underminera trovärdigheten för det svenska detaljhandelsmonopolet menar en majoritet av Sveriges riksdagsledamöter. Slutsatsen är att det behövs tillsättas en utredning som klargör bland annat smugglingens omfattning. Så tolkar Erika Nylander, vd för … Läs mer

SVL välkomnar krav på utredning av alkoholsmugglingen

|Pressmeddelande

Idag meddelas att ett antal riksdagsledamöter från centerpartiet vänt sig till regeringen med en skrivelse om att den snarast bör tillsätta en utredning av den illegala handeln med alkohol. Sprit & Vinleverantörsföreningen SVL välkomnar ledamöternas begäran om en översyn som … Läs mer

Välkommen till drinkwise.se!

|Pressmeddelande

Drinkwise.se är en websida med konsumentinformation om alkohol och publicerades första gången 2003. Sidan får nu ett ansiktslyft genom en ny utformning och en ny struktur som underlättar informationssökning. Du hittar sidan här: drinkwise.se. Drinkwise.se vill förmedla kunskap och information … Läs mer

9 av 10 kommuner vill se riktade insatser mot spritsmugglingen

|Pressmeddelande

Idag presenterar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) en ny undersökning bland landets 100 största kommuner som syftar till att få en klarare bild av hur socialnämnderna upplever situationen med ungdomar och smuggelsprit på lokal nivå. Bland frågorna ingick även förslag till … Läs mer

Systembolaget fortsätter tappa till den svarta spritmarknaden

|Pressmeddelande

Idag presenterar Systembolaget sin försäljningsstatistik för år 2011. Försäljningen av alkoholfritt ökade med drygt 25 procent jämfört med 2010. Däremot fortsatte den registrerade spritförsäljningen att minska med 3,2 procent jämfört med året innan. Totalt minskade spritförsäljningen med 633 000 liter vilket … Läs mer

Regeringen visar lyhördhet inför problematiken med alkoholsmugglingen

|Pressmeddelande

I samband med att regeringen idag presenterar sin budget för kommande år framgår att man inte kommer att införa den tidigare aviserade alkoholskattehöjningen vid årsskiftet. Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) anser att det är ett mycket glädjande besked från regeringens sida … Läs mer

Rekommendationer hjälper alkoholannonsörer

|Pressmeddelande

Åtta månader efter att den nya alkohollagen infördes, med nya strängare regler för bland annat bildanvändning i marknadsföring vilket kommer att påverka företags egna hemsidor, finns det fortfarande inga tydliga riktlinjer om hur lagen ska tolkas. Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, … Läs mer

6 av 10 kritiska mot höjd alkoholskatt

|Pressmeddelande

Tv4 ekonomi uppmärksammade idag att debattforumet Alcohol Update släppte en undersökning som visar att 6 av 10 riksdagsledamöter är emot regeringens förslag på höjd alkoholskatt. Undersökningen bygger på intervjuer med ledamöter och visar att majoriteten känner oro inför konsekvenserna av … Läs mer

SVL välkomnar reservation om att en skattejustering inte ska öka smugglingen

|Pressmeddelande

Idag godkände Finansutskottet regeringens ekonomiska vårproposition. I underlaget ligger även Skatteutskottets yttrande.  Sprit- & Vinlevernatörsföreningen (SVL) välkomnar Skatteutskottets reservation om att en justering av alkoholskatten inte ska öka smugglingen eller resandeinförseln. Eftersom det inte finns några konsekvensanalyser av smugglingen kopplad till skattejusteringar, … Läs mer

Spritinförseln fortsätter att öka!

|Pressmeddelande

Ökningen av gränshandeln med sprit fortsätter och den ökar stadigt. Under det första kvartalet 2011 ökade den tyska gränshandeln med spritdrycker med 26,2 procent jämfört med samma period året innan. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens senaste gränshandelsstatistik. – Statistiken visar … Läs mer