SVL uppmärksammar problematik med hög alkoholskatt i opinionsbildande insats

|Nyhet
Med denna insats vill SVL uppmärksamma politiska beslutsfattare om de negativa konsekvenser som en höjd alkoholskatt får och belysa problematiken med att hög skatt framförallt driver försäljning av alkohol ut ur Sverige och till mer okontrollerade kanaler.

Med start vecka 9 och fyra veckor framåt kommer SVL publicera ett antal inlägg i sociala medier för att uppmärksamma problematiken med hög alkoholskatt. Syftet är att göra politiska beslutsfattare medvetna om de negativa konsekvenser som en höjd alkoholskatt får.

När regeringen föreslog en höjning av alkoholskatten till 2023 ansåg SVL att det var nödvändigt att få till en nyanserad debatt om alkoholskatten. Med denna insats vill vi belysa problematiken med att hög skatt framförallt driver försäljning av alkohol ut ur Sverige och till mer okontrollerade kanaler.

Politiska insatser som höjd alkoholskatt underminerar enligt vår mening det svenska detaljhandelsmonopolet. Genom att flytta försäljningen som idag sker utanför våra gränser tillbaka till Sverige kan vi både öka statens skatteintäkter och förbättra folkhälsan.

Ta del av de 4 filmerna här

  1. Coronapandemin och restriktioner visar tydligt att prisskillnader mellan grannländer leder till omfattande gränshandel. Genom att sänka alkoholskatten i Sverige skulle det bli mindre intressant för svenskar att handla alkohol i Danmark och Tyskland. Värna monopolet #sänkalkoholskatten. Ta del av filmen här
  2. Genom att sänka alkoholskatten i Sverige skulle försäljningen på Systembolaget öka. Det skulle både öka skatteintäkterna och förbättra folkhälsan. Värna monopolet #sänkalkoholskatten. Ta del av filmen här
  3. En höjd alkoholskatt riskerar att gynna smuggling och hembränning. Det ökar risken för att ungdomar köper alkohol från en baklucka. Värna monopolet #sänkalkoholskatten. Ta del av filmen här
  4. En höjd alkoholskatt minskar inte vår konsumtion av alkohol, den förflyttar bara inköpen från Systembolaget till andra ställen. Genom en lägre skatt kan vi fortsätta se till att alkohol inte hamnar i fel händer. Värna monopolet #sänkalkoholskatten. Ta del av filmen här

Fyra frågor om kravet på sänkt alkoholskatt

  • Vad är det SVL vill uppnå med sin kampanj för sänkt alkoholskatt?

När regeringen föreslog en höjning av alkoholskatten till 2023 bestämde vi oss för att nu behövs en nyanserad debatt om alkoholskatten. Risken är påtaglig att förslaget om att höja alkoholskatterna kommer att undergräva trovärdigheten i vår alkoholpolitik ytterligare genom att den illegala alkoholmarknaden växer sig starkare. För varje höjd skatte­krona på alkohol i Sverige blir bussarna och skåpbilarna över Öresundsbron tyngre. På dessa bussar och bilar sitter ofta kriminella personer som försörjer sig på att transportera och sälja alkohol illegalt. Grundproblemet är att Sverige har en prisnivå som uppmuntrar till denna omfattande import och olagliga försäljning.

  • Varför vill ni sänka alkoholskatten?

Höga alkoholskatter innebär starka drivkrafter för både egeninförsel och smuggling, och riskerar att minska kontrollen utan att minska totalkonsumtionen. Genom Systembolaget har staten bättre möjligheter att hantera folkhälsofrågan. En prisjustering nedåt skulle stärka Systembolagets ställning och legitimitet, rycka undan mattan för kriminalitet och olagligheter och skapa förutsättningar för en bevarad och effektiv ålderskontroll. Det är bättre om försäljningen förs över från okontrollerade former som gränshandeln/smuggling till en kontrollerad plattform som Systembolaget. Vi behöver ha en alkoholskatt i balans. För att vinna striden mot smugglarna och de kriminella behöver vi se till att våra skatter är i balans med omvärlden.

  • Vad menar ni med att det gynnar folkhälsan i ert kampanjbudskap på sociala medier?

En höjning av punktskatten på alkohol har en relativt liten möjlighet att styra svenskarnas alkoholkonsumtion. En alkoholskattehöjning i Sverige gör att prisskillnaderna jämfört med våra grannländer ökar. Det blir helt enkelt mer intressant för svenskar att handla sin alkohol i Tyskland eller Danmark. Däremot är någon minskning i konsumtionen inte sannolik, då både smuggling och egeninförsel kan förväntas öka. Ett problem är att den alkohol som köps i andra länder också beskattas där och då tillfaller inte skatteintäkterna den svenska staten.

  • Hur kommer det sig att SVL vill värna Systembolagets monopol?

Systembolaget är ett av verktygen för ansvarsfull alkoholpolitik och dess legitimitet är viktigt att slå vakt om. Om andra insatser som höjd alkoholskatt underminerar Systembolaget så måste det gå att föra en debatt om det. Vi kampanjar för att alkoholskatten ska sänkas för att fler svenskar ska välja att köpa alkohol på Systembolag istället för att importera in den från andra länder eller vallfärda till bordershops. SVL värnar det detaljhandelsmonopol på alkoholförsäljning som Sverige har i dag. Det bidrar till en kontrollerad försäljning under ordnade former, där åldern på köparna kontrolleras och där produkternas kvalitet är granskad.

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer