Vårt ansvar

I egenskap av alkoholnäringens främsta representant i samhället har vi en viktig roll att spela genom att kontinuerligt opinionsbilda, informera och bidra med vår kunskap. Därför driver vi flera initiativ med syfte att stärka alkoholnäringens ansvar.

Initiativen täcker allt från produktionsprocessen till marknadsföring och försäljning till sunda attityder kring konsumtion.