Så här blir du medlem i SVL

Medlemskap i föreningen är öppet för alla företag som innehar partihandels- och/eller tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och har säte i Sverige. Det åligger medlem att följa föreningens stadgar och beslut samt i sin verksamhet, iaktta god affärssed enligt av styrelsen utarbetad definition.

Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse för beslut.

Ladda ner ansökningsblanketten här, printa, fyll i och skicka den till SVL:s Vd Anna De Geer på info@svl.se.

SVL:s Stadgar