SGÅ – Svensk Glasåtervinning

SVL är även en av fem delägare i Svensk Glasåtervinning – SGÅ, som är världsledande på att återvinna glas och idag återvinner SGÅ över 90 procent av alla glasförpackningar på svenska marknaden. Genom detta bolag säkerställer SVL leverantörernas producentansvar för återvinning.