Alkoholgranskningsmannen – AGM

Alkoholgranskningsmannen (AGM) är en del av alkoholnäringens egenåtgärdssystem och ett organ för att bevaka att företagen i branschen håller en hög etisk nivå i all marknadskommunikation samt att de följer riktlinjerna för marknadsföring som fastställts av branschen.

Bakom AGM står SVL och Sveriges Bryggerier. Tillsammans med Sveriges Annonsörer har vi också tagit fram de riktlinjer som ska stimulera till ökad efterlevnad i företagen; Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker.

AGM arbetar också proaktivt med medlemsföretagen med råd och rekommendationer. En viktig del av AGM:s verksamhet är utbildningar i marknadsföring för medlemsföretagen. Varje år utbildas 150-200 personer inom medlemsföretagen. Utbildningarna är en medlemsförmån. För icke medlemmar faktureras företaget som deltar. Information om utbildningar och datum hittar du på Alkoholgranskningsmannens hemsida.

Mattias Grundström är alkoholleverantörernas AGM sedan maj 2011. Mattias är jur kand och har stor erfarenhet av både marknadsföring och av alkoholmarknaden. Han har bland annat arbetat som handläggare på Konsumentverket med ansvar för alkoholhaltiga drycker. Till AGM anmäls misstankar om brott mot reglerna. Vem som helst kan anmäla och det sker under sekretess. AGM granskar anmälan och publicerar sedan sitt avgörande på webbplatsen.