Dryckesbranschens Klimatinitiativ

SVL har tillsammans med Systembolaget och Sveriges Bryggerier tagit initiativ 
till Dryckesbranschens Klimatinitiativ – för att vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan i dryckesbranschen.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ är ett projekt som ger möjlighet för alla dryckesleverantörer att bidra till en mer klimatsmart bransch. Arbetet påbörjades redan 2016 och året efter antog branschföreningarna och Systembolaget en gemensam viljeyttring. I viljeyttringen lovade aktörerna att börja mäta sina avtryck utifrån Greenhouse Gas Protocol (GHG), som är en internationellt vedertagen standard för att beräkna och redovisa utsläpp av växthusgaser, och att sätta upp egna mål för sitt klimatarbete. Detta för att bidra till att möta de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

SVL:s medlemmar har redan visat sitt stöd och engagemang i klimatfrågan, inte minst genom den kartläggning som SVL genomfört, där 97 procent av medlemsföretagen uppger att de kan minska sin klimatpåverkan och 84 procent säger att hållbarhet är ett prioriterat område för företaget. Ladda ner SVL:s Rapporten här.

I Dryckesbranschens Klimatinitiativs senaste klimatmätning som rör 2019 och som publicerades i september 2020, deltog 34 företag vilket utgör 80 procent av Systembolagets försäljningsvolym. Här ingår stora och små bryggerier, vin- och spritimportörer och deras respektive branschorganisationer, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier samt Systembolaget.