Faktabank

På den här sidan har vi samlat fakta och information om bland annat de regler som omfamnar alkoholnäringen. Det finns även information om hur det går till att bli importör av vin eller spritdrycker.

Alkoholskatter

Alkohol är belagt med punktskatt. Syftet med detta är primärt att få in pengar till statskassan. Punktskatter kan också användas som ett styrmedel för staten att påverka människors inköpsmönster med utgångspunkten att ju dyrare något är, desto mindre köputrymme finns. Det finns emellertid något som kallas för priselastisitet och betyder att det finns en gräns för hur högt ett pris kan bli innan köparen hittar en annan inköpskanal. Resultatet blir att allt fler handlar i gränshandeln med effekten att införseln ökar och skatteintäkterna minskar. Men konsumtionen är den samma.

Alkoholskatterna varierar enormt i Europa. Inom EU finns endast minimiskatter fastlagda.

Alkoholreklam

År 2003 publicerade prenumerationsutgåvan av Gourmet tre vinannonser. KO begärde att tingsrätten skulle förbjuda dem med stöd av alkohollagen från 1978 som förbjöd annonser för vin, sprit och öl i alla tryckta medier, senare även radio och tv. Förhandsbesked begärdes från EG-domstolen som menade att förbudet kunde godtas om det stod i proportionalitet till skyddet av folkhälsa. Tingsrätt och MD fann dock att det inte gjorde det. Därmed öppnades det upp för annonsering av alkoholdrycker upp till 15% alkoholhalt i Sverige, dock med noggranna detaljkrav. Liberaliseringen välkomnades givetvis av alkoholnäringen som alltid hävdat rätten att få informera om och marknadsföra sina produkter.

Sprit & Vinleverantörsföreningen arbetar för att medlemmarna ska hålla en hög etisk nivå i all sin kommunikation och marknadsföring. Genom utbildning och egen tillsyn säkerställer vi ett effektivt och väl fungerande självregleringssystem. Tillsammans med Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sveriges Marknadsförbund har SVL antagit Rekommendationerna avsende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker.  

Ladda ner Rekommendationer avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker.

Våra rekommendationer för marknadsföring övervakas av Alkoholleverantörernas Granskningsman (AGM). Mattias Grundström är alkoholleverantörernas AGM sedan maj 2011. Mattias är jur kand och har stor erfarenhet av både marknadsföring och av alkoholmarknaden. Han har bland annat arbetat som handläggare på Konsumentverket med ansvar för alkoholhaltiga drycker. Till AGM anmäls misstankar om brott mot reglerna. Vem som helst kan anmäla och det sker under sekretess. AGM granskar anmälan och publicerar sedan sitt avgörande på webbplatsen.

Lagtexter

Utöver de riktlinjer och regler som branschen själva satt upp finns det även lagstiftning som berör marknadsföringen av alkoholhaltiga drycker, se Alkohollagen och Marknadsföringslagen.

Regler och tillsyn

Alkoholnäringen är mycket reglerad. Det krävs ett stort antal tillstånd och många myndigheter är inblandade för prövning och kontroll. Nedan finns några länkar till viktiga instanser:

Skatteverket

Skatteverket är den myndighet som beslutar om godkännande för upplagshavare och registrering som varumottagare enligt lagen om alkoholskatt, vilket behövs för att du ska få importera vin eller sprit för kommersiellt bruk.

Livsmedelsverket

Här finns samlad information om import av vin och sprit samt produktion. Rätten att tillverka vin och sprit ges visserligen av Skatteverket, men du ska ändå anmäla din anläggning hos Livsmedelsverket för tillsyn om du är producent i Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ansvarar för central alkoholtillsyn samt godkännande av destillationsutrustning. Du måste alltså anmäla dig här om du tillverkar sprit.

Konkurrensverket

Konkurrensverket skickar två gånger om året en rapport till EU-kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Rapporterna skickas vanligtvis i juni respektive december. Här hittar du den senaste rapporten som släpptes i december 2022.

Att bli kommersiell importör

För att bli kommersiell importör måste man ansöka om ett godkännande som så kallad upplagshavare eller registrering som varumottagare hos Skatteverket via det Särskilda Skattekontoret i Ludvika.

När du fått beslutet om att du är godkänd som importör (och kanske även som upplagshavare) ska du  registrera din verksamhet som matmäklare hos kommunen. Tillsyn utövas av den myndighet i kommunen som ansvarar för livsmedelskontroll.

Sedan kan du i princip starta din verksamhet omedelbart. Frågan är nu om du planerar att sälja dina produkter via Systembolaget eller direkt till restauranger och barer.

Ska du sälja direkt till restauranger och barer kan du ge dig på säljarbetet direkt. Har du tänkt att Systembolaget ska vara kanalen för din försäljning ska du kontakta Systembolaget för att bli godkänd leverantör.  Mer om Systembolagets inköpsprocess kan du läsa om på Systembolagets webbplats.

När du är registrerad importör av vin och sprit är du också välkommen att ansöka om medlemskap i Sprit & Vinleverantörsföreningen. Kontakta oss direkt så berättar vi mer om vad detta innebär, fördelar med ett medlemskap och vad det kostar.