Om SVL

Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, är en branschorganisation som grundades 1998 för svenska importörer och tillverkare av vin och spritdrycker. Vi har ett 50-tal medlemmar som säljer sina produkter till Systembolaget samt till företag med serveringstillstånd, främst hotell och restauranger. Tillsammans representerar våra medlemmar över 90 procent av det fasta sortimentet på Systembolaget.

Våra medlemmar finns i hela landet och är en viktig del av den svenska livsmedelsbranschen och måltidskulturen. SVL värnar om det svenska detaljhandelsmonopolet eftersom det innebär en kontrollerad försäljning under ordnade former med kvalitetssäkrade produkter.

God affärssed

SVL har antagit en etisk kod för sina medlemsföretags uppträdande på marknaden. Reglerna skall ses som ett uttryck för föreningens värderingar och är betingad av att det finns ett allmänt behov av en etisk kod i en organisation och att det finns ett särskilt behov när man verkar på en monopolmarknad. Här kan du läsa SVL:s definition av god affärssed.

Upptäck mer

Följ oss gärna på våra sociala medier