Medlem

SVL har drygt ett femtiotal medlemmar som importerar och producerar alkoholhaltiga drycker. Tillsammans står våra medlemmar för närmare 90% av vad som idag säljs via det fasta sortimentet på Systembolaget.

Vi är medlemmarnas opinionsbildande organ med uppdrag att arbeta aktivt för utvecklingen av en samtida alkoholpolitik. SVL arbetar framför allt med frågor kopplade till svensk alkoholpolitik, branschens relationer till Systembolaget samt frågor knutna till sund dryckeskultur och hur våra produkter konsumeras.

Våra medlemmar finns i hela landet och är en viktig del av den svenska livsmedelsbranschen och måltidskulturen. De är alla på olika sätt involverade i vårt arbete och engagerade i våra sakfrågor. Representanter från våra medlemsföretag medverkar i olika projekt och utskott och bidrar på ett värdefullt sätt med sina spetskompetenser.

Modellen vi applicerar gällande medlemsavgiften

Årsavgiften bygger på medlemsföretagets försäljning till Systembolaget. Det finns en rörlig avgift med minimiavgift och ett maxtak. För de medlemmar som idag inte har försäljning till Systembolaget appliceras minimiavgiften. Fakturering sker kvartalsvis.

  • Den rörliga avgiften på 5,0 öre för vin och 9,0 öre för sprit (antal liter sålda till Systembolaget)
  • Minimiavgift på 10.000 kr (för de medlemmar som inte har så stor försäljning till Systembolaget)
  • Maxtaket på 825.000 kr (för att de riktigt stora aktörerna inte ska få avgifter som är orimliga)

Vill du bli medlem – klicka här