Drinkwise.se

Alkoholdrycker är en del av vår måltidskultur och för många en del av en komplett måltidsupplevelse. Det är viktigt att värna om. Samtidigt är alkoholkonsumtion förknippat med risker. Det har SVL ett ansvar att informera om. Med hemsidan Drinkwise.se vill SVL tillhandahålla en tankeväckande plattform för information, diskussion och reflektion om attityder kring alkohol och hur alkohol ska konsumeras på ett ansvarsfullt sätt.

Drinkwise är en del av den europeiska satsningen responsibledrinking.eu, där branschen tar ett ansvar för konsumentinformation. Genom internationell samverkan och dialog vill vi verka för ett ansvarsfullt och personligt hållbart förhållningssätt till alkohol.