Rapporter från SVL

På denna sida kan du hitta de rapporter som SVL tagit fram eller som andra tagit fram på uppdrag av SVL från 2018 och framåt.

Rapport: Monopolets roll i alkoholpolitiken – November 2021
På uppdrag av SVL har före detta försvarsministern och riksdagsledamoten Mikael Odenberg skrivit en rapport om Monopolets roll i alkoholpolitiken. Rapporten är en kartläggning över alkoholpolitikens utformning, särskilt vad avser roller och ansvar i allmänhet och den rollen monopolet kommit att få i synnerhet.

Rapport: Stora prisskillnader driver gränshandeln av alkohol – Juli 2021
På uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier har Ek. dr. David Sundén analyserat vilken påverkan de stängda gränserna har haft på alkoholförsäljningen under coronapandemin. Granskningen visar tydligt att gränshandelns betydelse är större än vad man tidigare trott.

Policy paper: Vår syn på e-handel – September 2019
I denna rapport ger SVL sin syn på e-handel och vad som krävs för att Systembolaget ska bli en ännu bättre på e-handel med alkohol och vilka förutsättningar som krävs för att de ska uppfylla de krav och förväntningar som finns på kunder och omvärlden.

Policy paper: Vår syn på alkoholskatten – Maj 2019
I denna skrivelse ger SVL sin syn på alkoholskatten. SVL arbetar långsiktigt för sänkt alkoholskatt och utjämning av skattesatserna mellan olika alkoholkategorier.

Rapport: En samtida och hållbar alkoholpolitik för Sverige – Maj 2018
Med rapporten vill SVL belysa de icke önskvärda samhällspolitiska konsekvenser som den förda alkoholpolitiken medför och även trycka på hur bättre förståelse för alkoholpolitiken kan motverka negativa konsekvenser.