Rapporter från SVL

På denna sida kan du hitta de rapporter som SVL tagit fram eller som andra tagit fram på uppdrag av SVL från 2017 och framåt.

Rapport: Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2022 – Augusti 2023
Dryckesbranschens Klimatinitiativ bildades 2017 av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas” Detta är initiativets femte rapport och gäller verksamhetsåret 2022.

SVL:s hållbarhetsprioriteringar: Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige – juni 2023
Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står inför och vilka frågor vi ser som mest prioriterade för att göra branschen än mer hållbar.

Rapport: E-handel av alkoholhaltiga drycker 2023 – Maj 2023
Kantar Public har på uppdrag av SVL genomfört en undersökning om e-handeln med alkoholhaltiga drycker. Undersökningen är genomförd bland 2 300 respondenter och handlar dels om konsumenternas köpvanor av alkoholhaltiga drycker på nätet idag, dels om hur konsumenternas köpvanor kan komma att se ut i framtiden. Undersökningen är en uppföljning av 2022 års undersökning.

SVL:s valenkät: Så vill riksdagspartierna utveckla svensk alkoholpolitik – augusti 2022
Sprit & Vinleverantörsföreningen har inför valet frågat samtliga riksdagspartier om och hur de vill utveckla den svenska alkoholpolitiken.Särskilt utmärkande är att inget parti motsätter sig en ny införselutredning och flera partier, däribland Socialdemokraterna, anser att Systembolaget bör ges möjligheter för ökad e-handel i syfte att göra Systembolagets e-handel konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.

SVL:s valmanifest: Reformer för en bättre alkoholpolitik – Juni 2022
SVL vill se ett skifte i alkoholpolitikens utgångspunkt. Det går att ifrågasätta huruvida minskad alkoholkonsumtion kan uppnås genom begränsad tillgänglighet och höga alkoholskatter. Inför valet lanserade SVL därför ett valmanifest med konkreta förslag för en bättre alkoholpolitik.

Rapport: Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2021 – Juni 2022
Dryckesbranschens Klimatinitiativ bildades 2017 av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas” Detta är initiativets fjärde rapport och gäller verksamhetsåret 2021.

Rapport: E-handel av alkoholhaltiga drycker 2022 – Maj 2022
Sifo har på uppdrag av SVL genomfört en undersökning om e-handeln med alkoholhaltiga drycker. Undersökningen är genomförd bland 1000 respondenter och handlar dels om konsumenternas köpvanor av alkoholhaltiga drycker på nätet idag, dels om hur konsumenternas köpvanor kan komma att se ut i framtiden.

Rapport: Alkoholsmuggling – En viktig intäktskälla för den organiserade brottsligheten – April 2022
Rapporten går igenom hur den illegala alkoholinförseln och vidareförsäljningen i samhället sker och hur de brottsbekämpande myndigheterna arbetar mot smugglingen. Genom denna rapport hoppas SVL kunna bidra till en höjd medvetenhet hos allmänheten och politiken om alkoholsmugglingens påverkan på samhället.

Rapport: Värdering av regeringens förslag på höjda alkoholskatter – Mars 2022
På uppdrag av SVL och Sveriges Bryggerier har Ek. dr. David Sundén att värdera regeringens förslag om höjd skatt på alkohol 2023 och 2024 och dess konsekvensanalyser.

Rapport: Monopolets roll i alkoholpolitiken – November 2021
På uppdrag av SVL har före detta försvarsministern och riksdagsledamoten Mikael Odenberg skrivit en rapport om Monopolets roll i alkoholpolitiken. Rapporten är en kartläggning över alkoholpolitikens utformning, särskilt vad avser roller och ansvar i allmänhet och den rollen monopolet kommit att få i synnerhet.

Rapport: Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2020 – September 2021
Dryckesbranschens Klimatinitiativ bildades 2017 av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas” Detta är initiativets tredje rapport och gäller verksamhetsåret 2020.

Rapport: Stora prisskillnader driver gränshandeln av alkohol – Juli 2021
På uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier har Ek. dr. David Sundén analyserat vilken påverkan de stängda gränserna har haft på alkoholförsäljningen under coronapandemin. Granskningen visar tydligt att gränshandelns betydelse är större än vad man tidigare trott.

Rapport: Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2019 – September 2020
Dryckesbranschens Klimatinitiativ bildades 2017 av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas” Detta är initiativets andra rapport och gäller verksamhetsåret 2019.

Rapport: Dryckesbranschens Klimatinitiativ 2018 – Februari 2020
Dryckesbranschens Klimatinitiativ bildades 2017 av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas” Detta är initiativets första rapport och gäller verksamhetsåret 2018.

Policy paper: Vår syn på e-handel – September 2019
I denna rapport ger SVL sin syn på e-handel och vad som krävs för att Systembolaget ska bli en ännu bättre på e-handel med alkohol och vilka förutsättningar som krävs för att de ska uppfylla de krav och förväntningar som finns på kunder och omvärlden.

Policy paper: Vår syn på alkoholskatten – Maj 2019
I denna rapport ger SVL sin syn på alkoholskatten. SVL arbetar långsiktigt för sänkt alkoholskatt och utjämning av skattesatserna mellan olika alkoholkategorier.

Rapport: En samtida och hållbar alkoholpolitik för Sverige – Maj 2018
Med rapporten vill SVL belysa de icke önskvärda samhällspolitiska konsekvenser som den förda alkoholpolitiken medför och även trycka på hur bättre förståelse för alkoholpolitiken kan motverka negativa konsekvenser.

Rapport: Hållbarhetsarbete bland svenska producenter och importörer av vin och spritdrycker – En kartläggning bland SVL:s medlemmar – November 2017
Rapporten, som är genomförd av konsultbolaget 2050 på uppdrag av SVL, är en kartläggning av medlemsföretagens nuvarande arbete och beredskap, vilja och incitament att skapa miljöförbättringar över tid.