Vårt uppdrag

Vår främsta uppgift är att värna medlemmarnas gemensamma intressen. SVL verkar för en samtida alkoholpolitik, hållbara affärsvillkor för branschen och sunda attityder till alkohol och konsumtion. Vårt verksamhetsfokus täcker allt från produktion, marknadsföring och försäljning till konsumtion.

SVL ställer höga krav på att branschens verksamheter bedrivs och marknadsförs på ett ansvarsfullt sätt sett till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Vi arbetar även för sunda attityder till att alkohol och konsumtion.

Vårt mål är att konsumtion ska präglas av måttfullhet, kunskap och intresse för produkternas innehåll och effekter.

Läs våra stadgar