Branschtermometer

På SVL.se publiceras varje månad ”polls” om aktuella ämnen relaterade till frågor som SVL arbetar med. Här hittar du samtliga ”polls” som någon gång varit publicerade. Svara gärna vad du tycker om de olika frågorna!

Vad anser du är den bästa åtgärden för att motverka illegal införsel av alkohol?

Var med och tyck till!
11 Antal röster:

Hur anser du att tillgängligheten till alkoholhaltiga drycker bör förändras?

Var med och tyck till!
22 Antal röster:

Vilken är den viktigaste hållbarhetsaspekten för dig när du köper alkoholhaltiga drycker?

Var med och tyck till!
36 Antal röster:

Hur vill du som konsument få information om dryckens innehåll?

Var med och tyck till!
15 Antal röster: