SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 månader på sig att inkomma med synpunkter på förslaget. EU-processen kan komma att ta som mest 6 månader.

Det förslag som Regeringen nu avser att gå vidare med är i stora drag utformat i enlighet med det som utredningen ”En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)”, även om mindre skillnader förekommer.

SVL:s utgångspunkt är att ett eventuellt införande av gårdsförsäljning måste vara förenligt med Systembolagets detaljhandelsmonopol och att gårdsförsäljning måste bygga på lika villkor. En modell för gårdsförsäljning måste enligt SVL säkerställa att detaljhandelsmonopolet kan upprätthållas samtidigt som inga aktörer på marknaden gynnas framför andra.

I SVL:s remissvar uppmanar SVL regeringen att fördjupa dialogen med EU innan man går vidare med en eventuell proposition. Därför välkomnar vi nu att regeringen väljer att notifiera EU-kommissionen. Vi hoppas att detta leder till att förutsättningarna för ett eventuellt införande av gårdsförsäljning tydliggörs.

SVL inväntar nu utfallet av notifieringsprocessen och fortsätter att följa frågan.

SVL:s remissvar som skickades in juni 2022 kan du ta del av här.

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer