SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den onsdag den 26 maj.

26 juni kl.09.00-09.45: Alkoholförsäljning i en digital värld – hur balanserar vi mellan ansvar och kundnöjdhet?
Baserat på fakta tar vi avstamp i ett samtal om hur många, vilka de är och hur ofta de handlar alkohol på nätet. Är det bara storstadsbor eller förekommer det i lika hög grad ute på landsbygden, där den fysiska tillgängligheten till alkohol inte är lika god som i storstäderna? Hur har e-handeln av alkohol förändrats och vad tror vi om utvecklingen framöver? Och framförallt, hur kan en ansvarsfull försäljning av alkohol säkras i en digital värld? Seminariet arrangeras av Verian tillsammans med Sprit & Vinleverantörsföreningen. I samtalet deltar även Systembolaget och branschföreträdare.

Arrangör: Verian (en gång Sifo, nyss Kantar Public), Sprit & Vinleverantörsföreningen
Plats: Hamngatan, H400, ”Verians tält, korsningen Hamnplan/Hamngatan”

26 juni kl.14.00-14.45: Fick höjningen av alkoholskatten 2023 önskad effekt?
Såväl den 1 januari 2023 som den 1 januari 2024 höjdes skatten på alkohol. Motivet till skattehöjningarna var stärkt folkhälsa och ökade skatteintäkter. Men frågan är om skattehöjningen fick de effekter som var avsedda? Och på vilka grunder fattades beslut om höjning även 2024 när effekterna av den tidigare skattehöjningen ännu inte var utredda? Varmt välkommen på detta panelsamtal om effekterna av skattehöjningen som trädde i kraft den 1 januari 2023. Grunden för detta samtal är en färsk rapport från Handelns Utredningsinstitut (HUI), som på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen har granskat konsekvenserna av skattehöjningen både ur ett folkhälsoperspektiv och ett offentlig-finansiellt perspektiv. Rapporten kommer vara central för våra diskussioner. Rapportens författare, tillsammans med representanter från SVL, Isak From (S) och Oliver Rosengren (M) kommer kommentera och diskutera rapportens slutsatser.

Arrangör: Sprit & Vinleverantörsföreningen
Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum, ”Gotlands Museum, lokal Krumelurum, Strandgatan 14, Visby”

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer