Årsstämma 2021 i SVL och ny Ordförande

|Nyhet

Den 12 maj ägde SVL:s årsstämma rum i Stockholm.

Valberedningens förslag till Styrelse godkändes av stämman. Då ordförande Carl Johan Svaton (Arvid Nordquist HAB) valde att avgå som ordförande för att fortsätta som ledamot valdes vice ordförande Emil Sallnäs (Giertz Vinimport) till ny ordförande för SVL. Ny vice ordförande är Anna Möller (Altia) som förut varit ledamot i SVL:s styrelse. Stämman valde även in Thea Hammerskov (Diageo) som ny ledamot.

Styrelsen i SVL

SVL:s Styrelse består således av följande representanter :

  • Ordförande Emil Sallnäs (Giertz Vinimport)
  • Vice Ordförande Anna Möller (Altia)
  • Ledamot Carl Johan Svaton (Arvid Nordquist HAB).
  • Ledamot Thea Hammerskov (Diageo)
  • Ledamot Staffan Liss (Domaine Wines)
  • Ledamot Christian Jolinder (Nigab AB)
  • Ledamot Anna Hakala (Pernod Ricard)
  • Ledamot Roger Arpell (Solera Beverage Group)
  • Ledamot Christof von Heincz (Spring Wine & Spirits)
  • Ledamot Paula Eriksson (The Absolut Company)

Beslut att avveckla Producentsektionen i nuvarande form

I samband med SVL:s årsmöte, formaliserades avvecklingen av SVL:s producentsektion i den form den haft sedan 2008. SVL kommer dock fortsatt vara en förening som inkluderar även producenter och kommer behandla och hantera producentspecifika frågor även framgent. SVL:s kansli för fortsatt direkt dialog med de medlemmar i SVL som har producerande verksamhet i hanteringen av frågor som är viktiga för svenska producenter av alkoholhaltiga drycker.

I anslutning till SVL:s årsmöte hade SVL även glädjen att välkomna Jonas Arnberg, VD Handelns utredningsinstitut – HUI, som gästtalare. Jonas delade med sig av sina framtidsspaningar kring inköp och konsumtionsmönster – en utveckling som aktualiserats ytterligare av den pågående pandemin

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer