Årsstämma 2021 i SVL och ny Ordförande

|Nyhet

Den 12 maj ägde SVL:s årsstämma rum i Stockholm.

Valberedningens förslag till Styrelse godkändes av stämman. Då ordförande Carl Johan Svaton (Arvid Nordquist HAB) valde att avgå som ordförande för att fortsätta som ledamot valdes vice ordförande Emil Sallnäs (Giertz Vinimport) till ny ordförande för SVL. Ny vice ordförande är Anna Möller (Altia) som förut varit ledamot i SVL:s styrelse. Stämman valde även in Thea Hammerskov (Diageo) som ny ledamot.

Styrelsen i SVL

SVL:s Styrelse består således av följande representanter :

  • Ordförande Emil Sallnäs (Giertz Vinimport)
  • Vice Ordförande Anna Möller (Altia)
  • Ledamot Carl Johan Svaton (Arvid Nordquist HAB).
  • Ledamot Thea Hammerskov (Diageo)
  • Ledamot Staffan Liss (Domaine Wines)
  • Ledamot Christian Jolinder (Nigab AB)
  • Ledamot Anna Hakala (Pernod Ricard)
  • Ledamot Roger Arpell (Solera Beverage Group)
  • Ledamot Christof von Heincz (Spring Wine & Spirits)
  • Ledamot Paula Eriksson (The Absolut Company)

Beslut att avveckla Producentsektionen i nuvarande form

I samband med SVL:s årsmöte, formaliserades avvecklingen av SVL:s producentsektion i den form den haft sedan 2008. SVL kommer dock fortsatt vara en förening som inkluderar även producenter och kommer behandla och hantera producentspecifika frågor även framgent. SVL:s kansli för fortsatt direkt dialog med de medlemmar i SVL som har producerande verksamhet i hanteringen av frågor som är viktiga för svenska producenter av alkoholhaltiga drycker.

I anslutning till SVL:s årsmöte hade SVL även glädjen att välkomna Jonas Arnberg, VD Handelns utredningsinstitut – HUI, som gästtalare. Jonas delade med sig av sina framtidsspaningar kring inköp och konsumtionsmönster – en utveckling som aktualiserats ytterligare av den pågående pandemin

Fler nyheter

Ny undersökning om ungas alkoholkonsumtion under pandemin

|Nyhet

Fler unga vill festa och fest är ofta förknippat med alkohol. Ungdomars alkoholkonsumtion har sedan en tid tillbaka legat på rekordlåga nivåer*. Under coronapandemin har Prata om Alkohol med hjälp av Ungdomsbarometern följt upp förra årets undersökning om ungas alkoholvanor. … Läs mer

Minskad klimatpåverkan inom dryckesbranschen visar ny rapport

|Pressmeddelande

Dryckesbranschens klimatinitiativ (DKI) har idag 57 deltagare. Tillsammans står dessa för närmare 84 procent av dryckesvolymerna i Systembolagets fasta sortiment. Förra året var siffran 80 procent. 2020 var ett omskakande år på grund av pandemin, med stora utmaningar i hela … Läs mer

Brist på konsekvensanalys när regeringen höjer alkoholskatten

|Pressmeddelande

Regeringen har, utöver den tidigare aviserade alkoholskattehöjningen 2023, i budgetpropositionen för 2022 även aviserat en höjning av alkoholskatten till 2024. Den exakta utformningen av förslaget återkommer regeringen med, men skattehöjningen 2024 förväntas leda till ökade skatteintäkter med nästan 900 miljoner … Läs mer