Årsstämma 2021 i SVL och ny Ordförande

|Nyhet

Den 12 maj ägde SVL:s årsstämma rum i Stockholm.

Valberedningens förslag till Styrelse godkändes av stämman. Då ordförande Carl Johan Svaton (Arvid Nordquist HAB) valde att avgå som ordförande för att fortsätta som ledamot valdes vice ordförande Emil Sallnäs (Giertz Vinimport) till ny ordförande för SVL. Ny vice ordförande är Anna Möller (Altia) som förut varit ledamot i SVL:s styrelse. Stämman valde även in Thea Hammerskov (Diageo) som ny ledamot.

Styrelsen i SVL

SVL:s Styrelse består således av följande representanter :

  • Ordförande Emil Sallnäs (Giertz Vinimport)
  • Vice Ordförande Anna Möller (Altia)
  • Ledamot Carl Johan Svaton (Arvid Nordquist HAB).
  • Ledamot Thea Hammerskov (Diageo)
  • Ledamot Staffan Liss (Domaine Wines)
  • Ledamot Christian Jolinder (Nigab AB)
  • Ledamot Anna Hakala (Pernod Ricard)
  • Ledamot Roger Arpell (Solera Beverage Group)
  • Ledamot Christof von Heincz (Spring Wine & Spirits)
  • Ledamot Paula Eriksson (The Absolut Company)

Beslut att avveckla Producentsektionen i nuvarande form

I samband med SVL:s årsmöte, formaliserades avvecklingen av SVL:s producentsektion i den form den haft sedan 2008. SVL kommer dock fortsatt vara en förening som inkluderar även producenter och kommer behandla och hantera producentspecifika frågor även framgent. SVL:s kansli för fortsatt direkt dialog med de medlemmar i SVL som har producerande verksamhet i hanteringen av frågor som är viktiga för svenska producenter av alkoholhaltiga drycker.

I anslutning till SVL:s årsmöte hade SVL även glädjen att välkomna Jonas Arnberg, VD Handelns utredningsinstitut – HUI, som gästtalare. Jonas delade med sig av sina framtidsspaningar kring inköp och konsumtionsmönster – en utveckling som aktualiserats ytterligare av den pågående pandemin

Fler nyheter

Oxfam-rapport om arbetsförhållanden på italienska vingårdar

|Nyhet

Sprit & Leverantörsföreningen, SVL, är den svenska branschföreningen för importörer och producenter av vin och sprit. För oss som branschförening och för våra medlemmar är det en självklarhet att alla som är involverade i leverantörskedjan ska ha en säker arbetsplats, … Läs mer

Nya initiativ från Prata om Alkohol

|Nyhet

Prata Om Alkohol är ett utbildningsinitiativ som rymmer skolmaterial, särskilda projekt och aktiviteter. Initiativet togs 2006 av SVL och drivs sedan 2011 i samverkan med Sveriges Bryggerier. Prata Om Alkohol har som syfte att senarelägga ungdomars eventuella alkoholdebut och att … Läs mer

En omarbetad ANDTS-strategi behöver fler konkreta åtgärder

|Nyhet

Igår tisdag den 15/6 beslöt riksdagen att avslå regeringens förslag till ny ANDTS-strategi för perioden 2021-2025. Riksdagen har tillkännagivit till Regeringen att de bör återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi. Sprit & Vinleverantörsföreningen vill att regeringen snabbt … Läs mer