Friande dom i Vivino-fallet

|Nyhet
Patent- och marknadsdomstolens bedömningen är att Vivino bedriver sin verksamhet från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

På torsdagen den 6 maj kom domen från Patent- och marknadsdomstolen i tvisten mellan Systembolaget och Vivino. Rätten fastslog att Vivino frias och därmed får sälja och marknadsföra alkoholhaltiga drycker via nätet till svenska konsumenter.

Patent- och marknadsdomstolens bedömningen är att Vivino bedriver sin verksamhet från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vivino fälls dock på vissa punkter i sin marknadsföring som domen anser strider mot kravet av måttfullhet, exempelvis har de använt begrepp som ”black friday” och ”fredagsmys”.

Frågan om distanshandel av alkoholhaltiga drycker har varit aktuell under en längre tid och redan år 2018 skulle Socialdepartementet ha överlämnat en proposition till riksdagen om reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Detta har dock ej skett. Det ursprungliga förslag som Socialdepartementet formulerat lyder:

”Lagförslaget innebär ett förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker. Transportören ska i förhållande till den som har sålt alkoholdryckerna vara oberoende och får inte på uppdrag av säljaren transportera dryckerna till den som förvärvat dessa”. 

Vilka konsekvenserna blir av domens utfall är ännu oklart och om Systembolaget väljer att överklaga så ska det ske senast den 27 maj.
Läs domen här.

Fler nyheter

Oxfam-rapport om arbetsförhållanden på italienska vingårdar

|Nyhet

Sprit & Leverantörsföreningen, SVL, är den svenska branschföreningen för importörer och producenter av vin och sprit. För oss som branschförening och för våra medlemmar är det en självklarhet att alla som är involverade i leverantörskedjan ska ha en säker arbetsplats, … Läs mer

Nya initiativ från Prata om Alkohol

|Nyhet

Prata Om Alkohol är ett utbildningsinitiativ som rymmer skolmaterial, särskilda projekt och aktiviteter. Initiativet togs 2006 av SVL och drivs sedan 2011 i samverkan med Sveriges Bryggerier. Prata Om Alkohol har som syfte att senarelägga ungdomars eventuella alkoholdebut och att … Läs mer

En omarbetad ANDTS-strategi behöver fler konkreta åtgärder

|Nyhet

Igår tisdag den 15/6 beslöt riksdagen att avslå regeringens förslag till ny ANDTS-strategi för perioden 2021-2025. Riksdagen har tillkännagivit till Regeringen att de bör återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi. Sprit & Vinleverantörsföreningen vill att regeringen snabbt … Läs mer