Friande dom i Vivino-fallet

|Nyhet
Patent- och marknadsdomstolens bedömningen är att Vivino bedriver sin verksamhet från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

På torsdagen den 6 maj kom domen från Patent- och marknadsdomstolen i tvisten mellan Systembolaget och Vivino. Rätten fastslog att Vivino frias och därmed får sälja och marknadsföra alkoholhaltiga drycker via nätet till svenska konsumenter.

Patent- och marknadsdomstolens bedömningen är att Vivino bedriver sin verksamhet från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vivino fälls dock på vissa punkter i sin marknadsföring som domen anser strider mot kravet av måttfullhet, exempelvis har de använt begrepp som ”black friday” och ”fredagsmys”.

Frågan om distanshandel av alkoholhaltiga drycker har varit aktuell under en längre tid och redan år 2018 skulle Socialdepartementet ha överlämnat en proposition till riksdagen om reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Detta har dock ej skett. Det ursprungliga förslag som Socialdepartementet formulerat lyder:

”Lagförslaget innebär ett förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker. Transportören ska i förhållande till den som har sålt alkoholdryckerna vara oberoende och får inte på uppdrag av säljaren transportera dryckerna till den som förvärvat dessa”. 

Vilka konsekvenserna blir av domens utfall är ännu oklart och om Systembolaget väljer att överklaga så ska det ske senast den 27 maj.
Läs domen här.

Fler nyheter

Internationell rapport sätter svensk alkoholpolitik i nytt ljus

|Pressmeddelande

I en ny internationell rapport analyseras hur den svenska alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador utvecklats över tid och i relation till andra europeiska länder. Rapporten, som är en analys av befintlig och officiell statistik, visar att en politik som utgår från … Läs mer

Mackmyramålet avgjort – bildregeln gäller

|Nyhet

Högsta domstolen meddelade på förmiddagen den 23 december sin dom och Mackmyra förlorade. Domen, som är en stor besvikelse, innebär att den ursprungliga regeln fortfarande gäller och innebär att reklam där svenska regler gäller ska fortsatt följa bildregeln. Läs domen här Branschens … Läs mer

Utredning om gårdsförsäljning nu klar

|Nyhet

Den 8 december presenterades gårdsförsäljningsutredningen förslag av utredaren Elisabeth Nilsson. Utredningen föreslår att gårdsförsäljning införs enligt vissa premisser under en sex års period och att man efter det noggrant utvärderar reformen innan beslut tas om gårdsförsäljning ska permanentas eller ej. … Läs mer