Friande dom i Vivino-fallet

|Nyhet
Patent- och marknadsdomstolens bedömningen är att Vivino bedriver sin verksamhet från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

På torsdagen den 6 maj kom domen från Patent- och marknadsdomstolen i tvisten mellan Systembolaget och Vivino. Rätten fastslog att Vivino frias och därmed får sälja och marknadsföra alkoholhaltiga drycker via nätet till svenska konsumenter.

Patent- och marknadsdomstolens bedömningen är att Vivino bedriver sin verksamhet från ett annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vivino fälls dock på vissa punkter i sin marknadsföring som domen anser strider mot kravet av måttfullhet, exempelvis har de använt begrepp som ”black friday” och ”fredagsmys”.

Frågan om distanshandel av alkoholhaltiga drycker har varit aktuell under en längre tid och redan år 2018 skulle Socialdepartementet ha överlämnat en proposition till riksdagen om reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Detta har dock ej skett. Det ursprungliga förslag som Socialdepartementet formulerat lyder:

”Lagförslaget innebär ett förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker. Transportören ska i förhållande till den som har sålt alkoholdryckerna vara oberoende och får inte på uppdrag av säljaren transportera dryckerna till den som förvärvat dessa”. 

Vilka konsekvenserna blir av domens utfall är ännu oklart och om Systembolaget väljer att överklaga så ska det ske senast den 27 maj.
Läs domen här.

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer