Nyhetsarkiv

Grattis alla spritsmugglare!

|Pressmeddelande

Idag kl 10:00 presenterade de rödgröna sin skuggbudget. Högre skatt på vin och sprit var en av punkterna.  Syftet med detta är rent finansiellt – men de rödgröna har nog inte gjort någon större analys av de verkliga konsekvenserna. Höjd … Läs mer

Kraftigt ökad införsel av alkohol efter finska skattehöjningar

|Pressmeddelande

TNS Gallup i Finland redovisar idag att de finska skattehöjningarna på alkohol i allt större utsträckning driver konsumenterna över den estniska gränsen. Gränshandeln med alkohol ökade med hela 21 procent under 2009 jämfört med 2008. ”Det finns en övertro hos … Läs mer

En god nyhet som förmörkas av dold verksamhet

|Pressmeddelande

Mer än 30 procent av eleverna i nionde klass avstår från att dricka alkohol. Det rapporterar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, i sin årliga undersökning bland skolelever och det är den högsta nivån sedan mätningarna startade 1971. -Oerhört glädjande, … Läs mer

Irland sänker alkoholskatten

|Pressmeddelande

– Detta är ett steg i rätt riktning för den irländska alkoholpolitiken. De brottas med samma problem som vi gör, nämligen överdriven gränshandel och smuggling. De gör precis rätt, vilket Danmark är ett gott exempel på. Där sänkte man alkoholskatten … Läs mer

Gränshandeln ökar starkt igen – tydligt kopplat till kronkursen

|Pressmeddelande

Gränshandeln med alkohol har, efter en rejäl svacka under 2008, nu återhämtat sig helt. Ökningen i gränshandeln följer kronkursens utveckling närmast identiskt. Försäljningen tredje kvartalet 2009 ökade med hela 32, 4 procent jämfört med samma kvartal 2008. -Återigen ser vi … Läs mer

Prishöjningar driver finnarna till gränsen

|Pressmeddelande

I oktober höjde Finland alkoholskatten med ytterligare 10 procent. Samtidigt minskade Alko sin försäljning med 4,6 procent. Vd:n för Alko säger i en kommentar till Yle Nyheter (svenska.yle.fi) att de nu följer utvecklingen noga och att om det fortsätter så … Läs mer

Priset avgör var du handlar!

|Pressmeddelande

Gränshandeln ökar dramatiskt i Finland. Enligt en aktuell undersökning från TNS Gallup har importen av finländarnas populära ”long-drinks” ökat med hela 70% under augusti, jämfört med motsvarande period föregående år. Öl och Cider ökade med 25 procent och vin med … Läs mer

Härvan i Blekinge bara början!

|Pressmeddelande

-Priset har stor betydelse för var människor köper sin alkohol och därför minskade gränshandeln det första halvåret 2009 också enligt oss, säger Erika Nylander, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen, i en kommentar till siffrorna från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och … Läs mer

Ökad spritsmuggling bakom sjunkande försäljningssiffror i Lettland

|Pressmeddelande

– Samma misstag – samma resultat. Precis som Finland har Lettland hemfallit åt det enkelspåriga beslutet att höja alkoholskatten, i tron att det stödjer en restriktiv alkoholpolitik. Detta har istället skapat en svart marknad och ökad försäljning av smuggelsprit, kommenterar … Läs mer

När slutsatserna är klara från början

|Pressmeddelande

Gårdsförsäljning av alkohol skulle ha stor betydelse för både turistnäring och utveckling av gles- och landsbygd. Inte heller strider gårdsförsäljning av alkohol mot de svenska undantagsreglerna i EU. Trots det säger regeringens alkoholutredare Anita Werner nej till detta. Skälet: att … Läs mer

Helt motsatta världar för monopolen

|Pressmeddelande

Pressinformation Systembolaget har just redovisat, inte helt oväntat, en ökning av såväl försäljning som antalet kunder för det första halvåret 2009. Också detaljhandelsmonopolet i Finland, Alko, har i dagarna presenterat sin försäljningsstatistik för samma period. I de båda monopolens försäljningsutveckling … Läs mer

Svenskarna pigga på smuggelsprit

|Pressmeddelande

48 procent av svenskarna tycker det är helt okej att köpa hem alkohol från andra inköpskanaler än Systembolaget. I Småland inklusive Öland och Gotland samt i Norrland tycker man att det är mer okej än i övriga landet; hela 59 … Läs mer

Obehaglig förföljelse i Almedalen

|Pressmeddelande

Nu lägger Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen ner sin framgångsrika opinionsbildning under årets politikervecka i Almedalen. -På grund av Ungdomens Nykterhetsförbunds trakasserier och förföljelser känner vi oro för att vara kvar. De har verkligen byggt upp en obehagligt hotfull … Läs mer

Storsmugglare på politikerveckan i Almedalen!

|Pressmeddelande

Under årets politikervecka kommer Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier i organiserad samverkan för första gången på länge, att sätta press på Kristdemokraterna och folkhälsominister Maria Larsson. De efterlyser en tydlig handlings- och tidplan för hur folkhälsoministern avser att åtgärda … Läs mer

Kronfallet bakom vikande gränshandel med sprit

|Pressmeddelande

De senaste två åren har gränshandeln med sprit från Danmark och Tyskland ökat med över 29 procent – att jämföra med Systembolagets försäljningsökning under samma period: 1,3 procent. I slutet av 2008 hände dock något. I och med den svenska … Läs mer

Branschen hälsar Systembolagets nya VD välkommen!

|Pressmeddelande

– Det ska bli roligt och spännande att få samarbeta med Systembolagets nya VD Magdalena Gerger, säger Erika Nylander på Sprit- och Vinleverantörsföreningen. Samarbetet med hennes företrädare har präglats av öppenhet och respekt. Vi hoppas och tror att samarbetet med … Läs mer