Ny rapport från SVL om svensk alkoholpolitik

|Nyhet
Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, har gett förre detta försvarsministern och riksdagsledamoten Mikael Odenberg i uppdrag att skriva en rapport om Monopolets roll i alkoholpolitiken. SVL har till syfte att med denna rapport stimulera till en dialog om hur rollfördelningen i den svenska alkoholpolitiken kan blir mer ändamålsenlig och utvecklas för att bättre stödja de alkoholpolitiska målen, som SVL står bakom. Rapporten är en kartläggning över alkoholpolitikens utformning, särskilt vad avser roller och ansvar i allmänhet och den rollen Systembolaget/monopolet kommit att få i synnerhet. 

I sin rapport konstaterar Mikael Odenberg att det finns skäl att fundera över hur styrningen av svensk alkoholpolitik egentligen fungerar. Han menar att alkoholpolitiken i Sverige kommit att formas alltmer av Systembolaget AB, snarare än av staten. Systembolaget bedriver inte bara försäljning av alkohol, utan svarar också för information, forskningsfinansiering och samhällspåverkan inklusive lobbying gentemot beslutsfattarna samtidig som man begränsar statistiken över alkoholförsäljningen, som är ett viktigt beslutsunderlag för politiker och beslutsfattare. 

Utifrån rapporten har SVL fyra policyförslag kring svensk alkoholpolitik: 

  • Statistik – Insamling av statistik bör ligga på en fristående myndighet
  • Utvärdering – Regelbunden utvärdering av alkoholpolitikens effektivitet bör bli ett uppdrag till ett fristående statligt organ. 
  • Forskning – Forskningsfinansiering på alkoholområdet bör ske helt utan koppling till Systembolaget och i linje med hur statliga anslag till forskning fördelas på andra områden 
  • Information – Uppdraget att informera om alkoholens risker, om utformningen av alkoholpolitiken och motiven för denna bör primärt vara en uppgift för en annan aktör än Systembolaget. 

SVL stödjer monopolet och ser Systembolagets ensamrätt som ändamålsenlig men vi ser skäl att se över hur styrningen av svensk alkoholpolitik fungerar och därför vill vi fördjupa dialogen med såväl politiker som Systembolaget kring hur monopolet kan få rätta förutsättningar från politiken att möta framtidens utmaningar och krav från konsumenter och omvärlden. 

Rapporten i sin helhet går att hitta här.

EDIT: I November 2021 gjordes en uppdatering av rapporten – den går att hitta här.

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer