Ny rapport från SVL om svensk alkoholpolitik

|Nyhet
Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, har gett förre detta försvarsministern och riksdagsledamoten Mikael Odenberg i uppdrag att skriva en rapport om Monopolets roll i alkoholpolitiken. SVL har till syfte att med denna rapport stimulera till en dialog om hur rollfördelningen i den svenska alkoholpolitiken kan blir mer ändamålsenlig och utvecklas för att bättre stödja de alkoholpolitiska målen, som SVL står bakom. Rapporten är en kartläggning över alkoholpolitikens utformning, särskilt vad avser roller och ansvar i allmänhet och den rollen Systembolaget/monopolet kommit att få i synnerhet. 

I sin rapport konstaterar Mikael Odenberg att det finns skäl att fundera över hur styrningen av svensk alkoholpolitik egentligen fungerar. Han menar att alkoholpolitiken i Sverige kommit att formas alltmer av Systembolaget AB, snarare än av staten. Systembolaget bedriver inte bara försäljning av alkohol, utan svarar också för information, forskningsfinansiering och samhällspåverkan inklusive lobbying gentemot beslutsfattarna samtidig som man begränsar statistiken över alkoholförsäljningen, som är ett viktigt beslutsunderlag för politiker och beslutsfattare. 

Utifrån rapporten har SVL fyra policyförslag kring svensk alkoholpolitik: 

  • Statistik – Insamling av statistik bör ligga på en fristående myndighet
  • Utvärdering – Regelbunden utvärdering av alkoholpolitikens effektivitet bör bli ett uppdrag till ett fristående statligt organ. 
  • Forskning – Forskningsfinansiering på alkoholområdet bör ske helt utan koppling till Systembolaget och i linje med hur statliga anslag till forskning fördelas på andra områden 
  • Information – Uppdraget att informera om alkoholens risker, om utformningen av alkoholpolitiken och motiven för denna bör primärt vara en uppgift för en annan aktör än Systembolaget. 

SVL stödjer monopolet och ser Systembolagets ensamrätt som ändamålsenlig men vi ser skäl att se över hur styrningen av svensk alkoholpolitik fungerar och därför vill vi fördjupa dialogen med såväl politiker som Systembolaget kring hur monopolet kan få rätta förutsättningar från politiken att möta framtidens utmaningar och krav från konsumenter och omvärlden. 

Rapporten i sin helhet går att hitta här.

EDIT: I November 2021 gjordes en uppdatering av rapporten – den går att hitta här.

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer