Press

Föreningen SVL är en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av vin och spritdrycker. Föreningens syfte är att tillvarata och främja branschens gemensamma intressen. SVL företräder branschen i möten med Systembolaget, myndigheter, beslutsfattare, organisationer och massmedia. Tillsammans står medlemamrna för över 90% av försäljningsvolymerna från Systembolaget.

Genom dialog, informationsöverföring och ett aktivt samhällsengagemang arbetar vi för affärsmässiga branschvillkor och en samtida alkoholpolitik.

Pressmeddelanden

Färre övertramp med branschriktlinjer för alkoholreklam

|Pressmeddelande

Alkoholgranskningsmannens årsrapport för 2018 visar att övertramp minskar med branschriktlinjer och utbildning. Rapporten visar också att ett proaktivt arbete med förhandsgranskning och rådgivning ökar företagens förmåga att göra rätt från början. Alkoholgranskningsmannen, AGM, drivs av branschföreningarna Sprit-och Vinleverantörsföreningen SVL, och … Läs mer

Näringslivets uppdaterade Rekommendationer för alkoholreklam

|Pressmeddelande

De nya rekommendationerna som lanseras är branschföreningarnas bedömning av hur lagen ska tolkas samt en vägledning för marknadsföring av dessa produkter i stort. Syftet är att få en enhetlig tillämpning av reglerna och mer förutsägbara gränser för lagens omfattning. 2006 … Läs mer

Kommission för svensk alkoholpolitik är nu tillsatt

|Pressmeddelande

I dag lanseras Alkoholkommissionen som får till uppdrag att se över hur den svenska alkoholpolitiken kan utvecklas och förbättras och den kontrollerade försäljningen stärkas. Bakom initiativet står SVL och Sveriges Bryggerier. Ordförande för kommissionen är förre finansministern Erik Åsbrink. Det … Läs mer

SVL går med i amfori BSCI

|Pressmeddelande

SVL har som första branschorganisation i Sverige ingått medlemskap i Amfori BSCI – ett världsledande initiativ för socialt ansvarstagande med fokus på arbetsvillkoren inom produktion och odling. Genom medlemskapet i amfori BSCI får SVL utökad kunskap och kan vara med … Läs mer

Anna De Geer ny vd på Sprit- & Vinleverantörsföreningen, SVL

|Pressmeddelande

Den 1:a januari 2017 tillträder Anna De Geer som VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och tar över ansvaret för organisationen efter Erika Danckwardt-Lillieström som efter 9 år går vidare till Sveriges Bryggerier. Anna kommer närmast från SIQ – Institutet … Läs mer

Ökad samsyn på alkolreklam mellan Konsumentverket och branschen

|Pressmeddelande

Efter dialog med branschföreträdare så har Konsumentverket nu reviderat sin rekommendation för utformning av alkoholreklam. Konsumentverket har närmat sig näringslivets syn i flera frågor. Branschen ska därför revidera sin egen rekommendation vilket kommer att göra det enklare för företagen.Konsumentverket har … Läs mer

Nya budgethål att vänta till följd av höjningar av alkoholskatten

|Pressmeddelande

Nya budgethål att vänta till följd av höjningar av alkoholskattenI samband med dagens presentation av budgetpropositionen för den ekonomiska politiken inför 2017 offentliggjorde regeringen sitt förslag om en höjning av skatten på vin och öl med 4 procent och sprit … Läs mer

Svensken dricker med måtta

|Pressmeddelande

Idag släpper CAN sin rapport om svenskarnas alkoholkonsumtion 2014. Den visar att den totala alkoholkonsumtionen fortsätter att gå ned. Det har varit en stadig trend sedan den absoluta toppen år 2004 då Sveriges införselregler för alkohol anpassades till EU-medlemskapet.Det ser … Läs mer

Dokument

Vinbranschens förslag kring självreglering av innehåll

|Dokument

Spritbranschens förslag kring självreglering av innehåll

|Dokument

Kommunstudie:ungdomar och smuggelsprit 2012

|Dokument
En undersökning bland landets 100 största kommuner som syftar till att få en klarare bild av hur socialnämnderna upplever situationen med ungdomar och smuggelsprit på lokal nivå. Bland frågorna ingick även förslag till åtgärder för att komma till rätta med smugglingsproblematiken.

Nästan hälften av skolungdomarna har köpt smuggelsprit

|Dokument
Undersökning som genomfördes av Novus Opinion på uppdrag av Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) i maj 2010. Undersökningen bekräftar att det inte är alkohol langad via föräldrarna från Systembolaget som dricks i störst utsträckning bland skolungdomarna. 4 av 10 skolungdomar har köpt alkohol som de vet är insmugglad

EASA - Compliance monitoring for spirits advertising run by digital media_2009

|Dokument
En oberoende studie som visar att 93% av alkoholbranschens marknadsföring i digitala medier följer det nationella regelverket och den etiska kod som branschen själv har tagit fram. Svenska Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar rapporten som är ytterligare ett bevis på de goda effekterna av självreglering.

Svenskarnas attityder till alkohol: regionala skillnader

|Dokument
48 procent av svenskarna anser att det är ok att köpa alkohol från andra inköpskanaler än Systembolaget. I Småland inklusive Öland och Gotland samt i Norrland tycker man att det är mer okej än i övriga landet; hela 59 procent har den uppfattningen.

Motbok: Mot smuggling, langningoch okontrollerad försäljning av alkoholhaltiga drycker

|Dokument

Spritpyramiden

|Dokument
Gränshandel, smuggling och dess konsekvenser.