SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att ge vägledning till branschen i stort och för att främja en enhetlig tillämpning av dessa regler har SVL därför tagit fram ”Branschriktlinjer gällande provsmakning av vin och sprit”.

– Lagstiftningen är idag otydlig kring vilka regler som gäller för provsmakningstillstånd vilket lett till att förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan Sveriges alla kommuner. För att stötta såväl branschen som kommuner i tillämpning av lagstiftningen, publicerar vi nu branschriktlinjer för vin och sprit. Vi hoppas att detta kan främja en enhetlig tillämpning av regelverket, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

I korthet rekommenderar SVL att tillstånd för provsmakning för vin ska beviljas med 5 cl per prov och max 6 prov vid provsmakning för allmänheten. För spritdrycker (40 volymprocent) är mängden i stället 1,5 cl med ett maxantal prover om 6 prover.

Provsmakningar ökar intresset för drycken och dess innehåll, vilket i sin tur kan leda till mer sunda attityder och värderingar till konsumtion av alkohol när produktens innehåll får ett ökat fokus. Riktlinjerna är därför utformade på ett sådant sätt att det vid provsmakning ska fokuseras på kvalitet snarare än kvantitet, avslutar Anna De Geer.

Läs mer om provsmakningar:

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer