SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att ge vägledning till branschen i stort och för att främja en enhetlig tillämpning av dessa regler har SVL därför tagit fram ”Branschriktlinjer gällande provsmakning av vin och sprit”.

– Lagstiftningen är idag otydlig kring vilka regler som gäller för provsmakningstillstånd vilket lett till att förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan Sveriges alla kommuner. För att stötta såväl branschen som kommuner i tillämpning av lagstiftningen, publicerar vi nu branschriktlinjer för vin och sprit. Vi hoppas att detta kan främja en enhetlig tillämpning av regelverket, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

I korthet rekommenderar SVL att tillstånd för provsmakning för vin ska beviljas med 5 cl per prov och max 6 prov vid provsmakning för allmänheten. För spritdrycker (40 volymprocent) är mängden i stället 1,5 cl med ett maxantal prover om 6 prover.

Provsmakningar ökar intresset för drycken och dess innehåll, vilket i sin tur kan leda till mer sunda attityder och värderingar till konsumtion av alkohol när produktens innehåll får ett ökat fokus. Riktlinjerna är därför utformade på ett sådant sätt att det vid provsmakning ska fokuseras på kvalitet snarare än kvantitet, avslutar Anna De Geer.

Läs mer om provsmakningar:

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer