SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att ge vägledning till branschen i stort och för att främja en enhetlig tillämpning av dessa regler har SVL därför tagit fram ”Branschriktlinjer gällande provsmakning av vin och sprit”.

– Lagstiftningen är idag otydlig kring vilka regler som gäller för provsmakningstillstånd vilket lett till att förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan Sveriges alla kommuner. För att stötta såväl branschen som kommuner i tillämpning av lagstiftningen, publicerar vi nu branschriktlinjer för vin och sprit. Vi hoppas att detta kan främja en enhetlig tillämpning av regelverket, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

I korthet rekommenderar SVL att tillstånd för provsmakning för vin ska beviljas med 5 cl per prov och max 6 prov vid provsmakning för allmänheten. För spritdrycker (40 volymprocent) är mängden i stället 1,5 cl med ett maxantal prover om 6 prover.

Provsmakningar ökar intresset för drycken och dess innehåll, vilket i sin tur kan leda till mer sunda attityder och värderingar till konsumtion av alkohol när produktens innehåll får ett ökat fokus. Riktlinjerna är därför utformade på ett sådant sätt att det vid provsmakning ska fokuseras på kvalitet snarare än kvantitet, avslutar Anna De Geer.

Läs mer om provsmakningar:

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer