Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Undersökningen genomfördes under februari och mars 2024 bland 2380 respondenter och har fokuserat på konsumenternas aktuella köpvanor av alkoholhaltiga drycker på nätet samt deras förväntade beteendeförändringar i framtiden. Detta är det tredje året undersökningen genomförs av Verian på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen.

E-handeln av alkohol fortsätter att minska jämfört med pandemiåren. En av fem har handlat mindre alkohol på nätet det senaste året och en fjärdedel av svenskarna beställde någon gång alkohol på nätet under 2023. Mönstret stämmer överens med de föregående undersökningarna och nedgången över tid är tydlig. Av de personer som handlat alkohol online har en överväldigande majoritet gjort sina inköp via Systembolaget. Kundnöjdheten hos Systembolaget fortsätter allt jämnt att vara hög. Nio av tio uppger att de är nöjda med Systembolaget.se som helhet. Bland de som handlat alkohol online på Systembolaget.se är det dock tydligt att man är mindre nöjd med fraktpris och leveransfönster än med andra aspekter på inköpet.

Efter domen i Winefinder-målet står det klart att alternativa leverantörer inom online-handeln kan verka legalt vid sidan av Systembolaget. Tre av fem respondenter är medvetna om att e-handel från andra leverantörer är ett legalt alternativ. Konsumenterna visar också en stor öppenhet inför dessa alternativ. Nästan hälften av de som handlat på Systembolaget.se kan även tänka sig att handla från andra alternativ.

– Vi ser en generell nedgång av e-handeln med alkohol. Det beror sannolikt på det ekonomiska läget och att pandemieffekten med ökad näthandel nu i stort sett är borta. Samtidigt ser vi också tecken på att Systembolagets utmaningar med leveransfönster och fraktpriser kan spela in. Här finns det anledning att fundera på hur e-handeln kan underlättas så att de konsumenter som söker sig till e-handel även framgent känner att Systembolaget är det mest attraktiva alternativet, säger Joel Furvik, opinionsbildande projektledare på SVL

Trots minskningen har e-handeln med alkohol stor potential framåt. Av de som idag inte handlar alkohol på nätet är det en majoritet som kan tänka sig detta i framtiden och fler är öppna för att handla från andra aktörer än Systembolaget. Samtidigt är det färre som tror att deras näthandel av alkohol kommer vara större om tre år.

– Öppenheten gentemot framtida inköp fortsätter vara stark och vi ser att det framför allt drivs av att den yngre generationen är mer öppen för e-handel. Eftersom en överväldigande majoritet av e-handeln fortsatt sker via Systembolaget ser vi att regeringen måste ge Systembolaget förutsättningar att möta konsumenternas efterfrågan, och då är framför allt utökade leveransfönster en viktig komponent, säger Joel Furvik.

Rapporten i sin helhet finner du här.

Kontaktuppgifter:
Joel Furvik, opinionsbildande projektledare
joel.furvik@svl.se
+46 703 50 50 27

Fler nyheter

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer