Hur vill riksdagspartierna förändra svensk alkoholpolitik?

Inför valet den 11 september har Sprit & Vinleverantörsföreningen ställt ett antal frågor till samtliga riksdagspartier om hur de vill förändra svensk alkoholpolitik och hur de ställer sig i ett antal alkoholpolitiska frågor. Klicka på länken nedan så finner du det berörda partiets svar.