Vad tycker Sverigedemokraterna om svensk alkoholpolitik?

På denna sida redovisas hur Sverigedemokraterna ställer sig i de alkoholpolitiska frågor som SVL skickat ut till samtliga partier inför valet 2022. Fråga 4-8 är slutna frågor där det fetmarkerade är det alternativ som partiet svarat.

Frågor

 1. Behöver den svensk alkoholpolitiken förändras / utvecklas?

Systembolaget är betydelsefullt för folkhälsan, då man genom ålderskontroller bidrar till minskad alkoholkonsumtion bland unga. Samtidigt finns ett växande intresse för gårdsbutiker på landsbygden och för närproducerade varor. Detta kan spela stor roll för ökat företagande, utvecklad landsbygd och för besöksnäringen i stort. På detta område bör regelverket ses över, eftersom reglerna för framställning och försäljning i dag är onödigt krångliga.

 1. Hur bör den illegala införseln av alkohol motverkas?

Sverigedemokraterna är mycket tydliga med att gränskontrollerna måste skärpas och vi har lagt fram konkreta åtgärder för detta. En av anledningarna till detta är att man behöver stoppa smuggling av exempelvis alkohol.

 1. Bör Systembolagets uppdrag renodlas? Ex. att flytta Systembolagets ansvar för forskningsfinansiering och/eller informationsansvar.

Vi driver inga sådana förslag just nu.

 1. Skatten på alkohol bör ej höjas 2023 eller 2024 då det finns en stor risk att den illegala införseln av alkohol till Sverige ökar
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. Systembolaget bör ges utökade öppettider i syfte att bibehålla monopolets relevans och attraktivitet hos svenska konsumenter.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. En ny införselutredning bör tillsättas.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. Systembolaget bör ges möjligheter för ökad e-handel i syfte att göra Systembolagets e-handel konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. En bred utvärdering av svensk alkoholpolitik bör genomföras för att göra den ändamålsenlig över tid och anpassa den till dagens krav och konsumtionsmönster.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. Är det något övrigt ni vill framhålla?

Regeringen bör så snart möjligt lägga fram ett förslag till riksdagen om att underlätta för gårdsförsäljning i enlighet med vad riksdagen har beslutat.