Vad tycker Centerpartiet om svensk alkoholpolitik?

På denna sida redovisas hur Centerpartiet ställer sig i de alkoholpolitiska frågor som SVL skickat ut till samtliga partier inför valet 2022. Fråga 4-8 är slutna frågor där det fetmarkerade är det alternativ som partiet svarat.

Frågor

 1. Behöver den svensk alkoholpolitiken förändras / utvecklas?

Ja. Under de senaste åren har det skett en kraftig framväxt av lokala mikroproducenter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker, efter tillstånd, ska kunna sälja alkohol i begränsade mängder, så kallad gårdsförsäljning. Vi vill också att kommunerna ska få större inflytande i etablering av nya butiker samt att det ska bli lättare för lanthandlare att bli systembolagsombud för att öka tillgängligheten av Systembolagets service i hela landet.

 1. Hur bör den illegala införseln av alkohol motverkas?

Tullverket behöver verktyg för att stärka sitt arbete med att skydda våra gränser och upprätthålla goda förutsättningar för våra företag att bedriva handel med andra länder. Det är viktigt för lag och ordning, men även för att garantera att konkurrenskraft gentemot aktörer i andra länder. Riksdagen behöver säkerställa att Tullverket har en lagstiftning som är ändamålsenlig för verksamheten där myndighetens befogenheter fortsätter att utökas. Denna verksamhet måste också säkerställas finansiellt.

 1. Bör Systembolagets uppdrag renodlas? Ex. att flytta Systembolagets ansvar för forskningsfinansiering och/eller informationsansvar.

Centerpartiet är i grund och botten positiva till Systembolagets uppdrag men är öppna för att utreda en renodling av dess uppdrag till ren försäljning. Exempelvis skulle informationsansvar flyttas över till Folkhälsomyndigheten. Vi vill också att insamling av statistik rörande alkoholförsäljning och alkoholkonsumtion bör ligga på en fristående myndighet

 1. Skatten på alkohol bör ej höjas 2023 eller 2024 då det finns en stor risk att den illegala införseln av alkohol till Sverige ökar
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. Systembolaget bör ges utökade öppettider i syfte att bibehålla monopolets relevans och attraktivitet hos svenska konsumenter.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. En ny införselutredning bör tillsättas.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 3. Systembolaget bör ges möjligheter för ökad e-handel i syfte att göra Systembolagets e-handel konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. En bred utvärdering av svensk alkoholpolitik bör genomföras för att göra den ändamålsenlig över tid och anpassa den till dagens krav och konsumtionsmönster.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. Är det något övrigt ni vill framhålla?

Centerpartiet anser att en låg alkoholkonsumtion är bra för människors hälsa och leder till färre sociala problem som våldsbrott och övergrepp. Därför vill vi behålla Systembolagets monopol samtidigt som förbättrar både tillgänglighet samt möjlighet för små- och hantverksproducenter att nå ut med sina produkter. Det är bra för människor och för Sverige.