Vad tycker Miljöpartiet om svensk alkoholpolitik?

På denna sida redovisas hur Miljöpartiet ställer sig i de alkoholpolitiska frågor som SVL skickat ut till samtliga partier inför valet 2022. Fråga 4-8 är slutna frågor där det fetmarkerade är det alternativ som partiet svarat.

Frågor

 1. Behöver den svensk alkoholpolitiken förändras / utvecklas?

Miljöpartiet vill att Sverige fortsatt upprätthåller en restriktiv alkoholpolitik. En restriktiv alkoholpolitik har bevisligen minimerat alkoholens skadeverkningar och det är därför ett viktigt verktyg för att förebygga hälsoproblem. Systembolagets detaljhandelsmonopol har en avgörande roll och är viktigt att bevara. Vi vill förbjuda all alkoholreklam och att regelverket för reklam inom EU ändras.

 1. Hur bör den illegala införseln av alkohol motverkas?

Satsningar på tullen är en viktig del i arbetet mot den illegala införseln. Miljöpartiet vill att tullen ska få utökade resurser och befogenheter för att stoppa införseln. Av den illegala införseln säljs en stor andel till unga som annars inte hade haft tillgång till alkohol. Det är både skadligt och ökar risken för att unga hamnar i situationer där brott och våld sker i större utsträckning.

 1. Bör Systembolagets uppdrag renodlas? Ex. att flytta Systembolagets ansvar för forskningsfinansiering och/eller informationsansvar.

Detta har vi inga synpunkter på.

 1. Skatten på alkohol bör ej höjas 2023 eller 2024 då det finns en stor risk att den illegala införseln av alkohol till Sverige ökar
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. Systembolaget bör ges utökade öppettider i syfte att bibehålla monopolets relevans och attraktivitet hos svenska konsumenter.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 3. En ny införselutredning bör tillsättas.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 4. Systembolaget bör ges möjligheter för ökad e-handel i syfte att göra Systembolagets e-handel konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. En bred utvärdering av svensk alkoholpolitik bör genomföras för att göra den ändamålsenlig över tid och anpassa den till dagens krav och konsumtionsmönster.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. Är det något övrigt ni vill framhålla?

Nej.