Vad tycker Vänsterpartiet om svensk alkoholpolitik?

På denna sida redovisas hur Vänsterpartiet ställer sig i de alkoholpolitiska frågor som SVL skickat ut till samtliga partier inför valet 2022. Fråga 4-8 är slutna frågor där det fetmarkerade är det alternativ som partiet svarat.

Frågor

 1. Behöver den svensk alkoholpolitiken förändras / utvecklas?

Vänsterpartiet står i stort bakom den inriktning på alkoholpolitiken som finns idag, men vill gärna se att samhälle tar ett större ansvar för barn och unga till missbrukande föräldrar och unga som själva är i riskzonen.

 1. Hur bör den illegala införseln av alkohol motverkas?

Att öka tillgänglighet och/eller sänka priser riskerar ge större påverkan på totalkonsumtionen än den illegala införseln. Vi tror istället på att förbättra tullens resurser och verktyg, vilket också skulle vara effektivt för att stoppa narkotikan vid gränsen, och i förlängningen slå undan ekonomin för de kriminella gängen.

 1. Bör Systembolagets uppdrag renodlas? Ex. att flytta Systembolagets ansvar för forskningsfinansiering och/eller informationsansvar.

Nej.

 1. Skatten på alkohol bör ej höjas 2023 eller 2024 då det finns en stor risk att den illegala införseln av alkohol till Sverige ökar
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. Systembolaget bör ges utökade öppettider i syfte att bibehålla monopolets relevans och attraktivitet hos svenska konsumenter.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 3. En ny införselutredning bör tillsättas.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 4. Systembolaget bör ges möjligheter för ökad e-handel i syfte att göra Systembolagets e-handel konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. En bred utvärdering av svensk alkoholpolitik bör genomföras för att göra den ändamålsenlig över tid och anpassa den till dagens krav och konsumtionsmönster.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. Är det något övrigt ni vill framhålla?

Fråga fyra är svår att besvara då den innehåller en premiss. Vi ser alkoholskatten som ett styrinstrument för att hålla nere konsumtionen, men som också måste balanseras mot risken för ökad illegal införsel. När det gäller införselutredning ser vi gärna att ett starkare grepp tas om hela den illegala införseln där fokus ska ligga på de kriminella gängens ekonomiska bas.

Eftersom alkoholpolitiken ska fungera som instrument kan den alltid behöva anpassas och justeras, även om vi i grunden stöder den nuvarande inriktningen. Därav svaren inte helt/delvis emot på övriga.