Vad tycker Liberalerna om svensk alkoholpolitik?

På denna sida redovisas hur Liberalerna ställer sig i de alkoholpolitiska frågor som SVL skickat ut till samtliga partier inför valet 2022. Fråga 4-8 är slutna frågor där det fetmarkerade är det alternativ som partiet svarat.

Frågor

 1. Behöver den svensk alkoholpolitiken förändras / utvecklas?

Ja den bör utvecklas. Det behövs en genomgång av alkohollagen för att undanröja onödiga hinder för seriösa näringsidkare utan att skyddet för människors hälsa åsidosätts. Pålitlig alkoholpolitik är även en trygghetsfråga och restauranger och uteställen måste vara ansvarsfulla i sin servering. Det finns allt fler lokala och småskaliga producenter i Sverige av alkoholhaltiga drycker, t. ex. öl och vin. Liberalerna tycker att det bör vara tillåtet att sälja egna produkter där de tillverkas, så kallad gårdsförsäljning. Detta på villkor att det går att hitta en modell som inte hotar Systembolagets roll.

 1. Hur bör den illegala införseln av alkohol motverkas?

Den svenska tullen och kustbevakningen bör stärkas. De spelar en viktig roll i arbetet mot den organiserade brottsligheten och att olaglig införsel sker. Att säkerställa att dessa aktörer har fullgod finansiering är därför avgörande. I Liberalernas budgetalternativ har vi reserverat medel för att göra ytterligare förstärkningar av Tull och Kustbevakning, utöver de budgetsatsningar som gjorts 2022. Detta stärker Tullens och kustbevakningens förmåga att motverka illegal införsel av bland annat alkohol.

 1. Bör Systembolagets uppdrag renodlas? Ex. att flytta Systembolagets ansvar för forskningsfinansiering och/eller informationsansvar.

Liberal alkoholpolitik går ut på att arbeta preventivt och stödjande för att stoppa både riskbruk och missbruk. Därför är det viktigt att det preventiva arbetet fortsatt är en del av Systembolagets uppdrag där både information och forskning ingår. Genom att vi använder flera verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar når vi bäst effekt.

 1. Skatten på alkohol bör ej höjas 2023 eller 2024 då det finns en stor risk att den illegala införseln av alkohol till Sverige ökar.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. Systembolaget bör ges utökade öppettider i syfte att bibehålla monopolets relevans och attraktivitet hos svenska konsumenter.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. En ny införselutredning bör tillsättas.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 3. Systembolaget bör ges möjligheter för ökad e-handel i syfte att göra Systembolagets e-handel konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. En bred utvärdering av svensk alkoholpolitik bör genomföras för att göra den ändamålsenlig över tid och anpassa den till dagens krav och konsumtionsmönster.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. Är det något övrigt ni vill framhålla?

Seriösa företagare med ett genuint intresse för smak och kvalitet i sina produkter. För sådana aktörer är det naturligtvis frustrerande att inte få sälja sina produkter fritt till lika intresserade konsumenter.

Vi ser en utveckling av mindre, seriösa företag växer där det finns ett stort intresse för smak och kvalitet i sina produkter. Systembolaget har här ett viktigt uppdrag att se till att ha en struktur där det är enkelt för producenter av alkoholhaltiga drycker att komma in i systemet och erbjuda sina produkter till försäljning – här finns utvecklingspotential givet hur situationen ser ut i dag.