Vad tycker Moderaterna om svensk alkoholpolitik?

På denna sida redovisas hur Moderaterna ställer sig i de alkoholpolitiska frågor som SVL skickat ut till samtliga partier inför valet 2022. Fråga 4-8 är slutna frågor där det fetmarkerade är det alternativ som partiet svarat.

Frågor

 1. Behöver den svensk alkoholpolitiken förändras / utvecklas?

Ja. Vi vill se en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken med ett särskilt fokus på monopolets roll och alkoholskatten. På kort sikt vill vi se flera förändringar, bland annat att tillåta gårdsförsäljning och avskaffa matkravet för att få serveringstillstånd.

 1. Hur bör den illegala införseln av alkohol motverkas?

Genom att öka antalet tulltjänstemän och deras befogenheter. Kriminella inte ska kunna åka ut och in i Sverige som affärsresenärer. Det är också viktigt att Socialdemokraternas skattehöjningar på dessa produkter stoppas. Redan idag är alkoholprodukter föremål för omfattande smuggling över gränsen, en verksamhet som drivs på av att skatten på produkterna är så pass hög i Sverige. Skattehöjningar riskerar att bidra till ökad smuggling och till de kriminella smugglingsnätverkens verksamhet.

 1. Bör Systembolagets uppdrag renodlas? Ex. att flytta Systembolagets ansvar för forskningsfinansiering och/eller informationsansvar.

Systembolaget ska opartiskt utföra fattade politiska beslut – inte försöka påverka politiken. Det är riksdagen som är Systembolagets uppdragsgivare och inte tvärtom. Systembolaget bör fortsatt ha i uppdrag att via sina försäljningskanaler informera om alkoholens skadeverkningar men inte bedriva politisk opinionsbildning.

 1. Skatten på alkohol bör ej höjas 2023 eller 2024 då det finns en stor risk att den illegala införseln av alkohol till Sverige ökar
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. Systembolaget bör ges utökade öppettider i syfte att bibehålla monopolets relevans och attraktivitet hos svenska konsumenter.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. En ny införselutredning bör tillsättas.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 3. Systembolaget bör ges möjligheter för ökad e-handel i syfte att göra Systembolagets e-handel konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. En bred utvärdering av svensk alkoholpolitik bör genomföras för att göra den ändamålsenlig över tid och anpassa den till dagens krav och konsumtionsmönster.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. Är det något övrigt ni vill framhålla?

Matkravet för serveringstillstånd bör slopas och ett regelverk som möjliggör försäljning av alkohol i samband med hemleverans av mat samt take-away bör införas.