Torftig budget av nya regeringen

|Kommentar

Tisdag den 8 november presenterade finansminister Elisabeth Svantesson den nya regeringens första budgetproposition. Som väntat ligger förslaget om höjd skatt på alkohol 2023 och 2024 kvar, som aviserades av den förra regeringen.

SVL ser att höjd skatt på alkohol är helt fel väg att gå. Det riskerar att främja såväl den legala som illegala införseln av alkohol i stället för att ge mer intäkter till statskassan.

– Nu bör regeringen dra tillbaka alkoholskattehöjningen för 2024 och i stället tillsätta en ny införselutredning. Utredningen bör se över sambanden mellan höjda skattenivåer och höjda skatteintäkter samt skattens effekter på den registrerade/oregistrerade anskaffningen av alkohol, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

SVL kommer noggrant granska utfallet av den höjda alkoholskatten för att se om höjningen får de effekter som regeringen önskar i form av minskad konsumtion och ökade skatteintäkter.

Utöver alkoholskatten saknas det i budgeten tydlighet i hur alkoholpolitiken ska formas och hur Systembolaget ska utvecklas framöver för att vara den mest relevanta inköpskanalen för svenska konsumenter.

Om vi på allvar vill värna folkhälsan borde vi satsa på åtgärder som ökar attraktiviteten i den kontrollerade försäljningskanalen. Vi måste helt enkelt göra det mer attraktivt att handla alkoholen på Systembolaget snarare än i utlandet eller från bakluckan på en minibuss, avslutar Anna De Geer.

Hela budgeten finns att hitta här.

Fler nyheter

Branschorganisationer bildar Näringslivets Producentansvar

|Nyhet

Producentansvaret för förpackningar står inför stora förändringar. Den nya producentansvarsförordningen för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. Med anledning av detta bildas nu det nya bolaget Näringslivets Producentansvar (NPA). … Läs mer

Våren 2023 – AGM:s utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Vårens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på … Läs mer