Torftig budget av nya regeringen

|Kommentar

Tisdag den 8 november presenterade finansminister Elisabeth Svantesson den nya regeringens första budgetproposition. Som väntat ligger förslaget om höjd skatt på alkohol 2023 och 2024 kvar, som aviserades av den förra regeringen.

SVL ser att höjd skatt på alkohol är helt fel väg att gå. Det riskerar att främja såväl den legala som illegala införseln av alkohol i stället för att ge mer intäkter till statskassan.

– Nu bör regeringen dra tillbaka alkoholskattehöjningen för 2024 och i stället tillsätta en ny införselutredning. Utredningen bör se över sambanden mellan höjda skattenivåer och höjda skatteintäkter samt skattens effekter på den registrerade/oregistrerade anskaffningen av alkohol, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

SVL kommer noggrant granska utfallet av den höjda alkoholskatten för att se om höjningen får de effekter som regeringen önskar i form av minskad konsumtion och ökade skatteintäkter.

Utöver alkoholskatten saknas det i budgeten tydlighet i hur alkoholpolitiken ska formas och hur Systembolaget ska utvecklas framöver för att vara den mest relevanta inköpskanalen för svenska konsumenter.

Om vi på allvar vill värna folkhälsan borde vi satsa på åtgärder som ökar attraktiviteten i den kontrollerade försäljningskanalen. Vi måste helt enkelt göra det mer attraktivt att handla alkoholen på Systembolaget snarare än i utlandet eller från bakluckan på en minibuss, avslutar Anna De Geer.

Hela budgeten finns att hitta här.

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer