Torftig budget av nya regeringen

|Kommentar

Tisdag den 8 november presenterade finansminister Elisabeth Svantesson den nya regeringens första budgetproposition. Som väntat ligger förslaget om höjd skatt på alkohol 2023 och 2024 kvar, som aviserades av den förra regeringen.

SVL ser att höjd skatt på alkohol är helt fel väg att gå. Det riskerar att främja såväl den legala som illegala införseln av alkohol i stället för att ge mer intäkter till statskassan.

– Nu bör regeringen dra tillbaka alkoholskattehöjningen för 2024 och i stället tillsätta en ny införselutredning. Utredningen bör se över sambanden mellan höjda skattenivåer och höjda skatteintäkter samt skattens effekter på den registrerade/oregistrerade anskaffningen av alkohol, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

SVL kommer noggrant granska utfallet av den höjda alkoholskatten för att se om höjningen får de effekter som regeringen önskar i form av minskad konsumtion och ökade skatteintäkter.

Utöver alkoholskatten saknas det i budgeten tydlighet i hur alkoholpolitiken ska formas och hur Systembolaget ska utvecklas framöver för att vara den mest relevanta inköpskanalen för svenska konsumenter.

Om vi på allvar vill värna folkhälsan borde vi satsa på åtgärder som ökar attraktiviteten i den kontrollerade försäljningskanalen. Vi måste helt enkelt göra det mer attraktivt att handla alkoholen på Systembolaget snarare än i utlandet eller från bakluckan på en minibuss, avslutar Anna De Geer.

Hela budgeten finns att hitta här.

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer