Torftig budget av nya regeringen

|Kommentar

Tisdag den 8 november presenterade finansminister Elisabeth Svantesson den nya regeringens första budgetproposition. Som väntat ligger förslaget om höjd skatt på alkohol 2023 och 2024 kvar, som aviserades av den förra regeringen.

SVL ser att höjd skatt på alkohol är helt fel väg att gå. Det riskerar att främja såväl den legala som illegala införseln av alkohol i stället för att ge mer intäkter till statskassan.

– Nu bör regeringen dra tillbaka alkoholskattehöjningen för 2024 och i stället tillsätta en ny införselutredning. Utredningen bör se över sambanden mellan höjda skattenivåer och höjda skatteintäkter samt skattens effekter på den registrerade/oregistrerade anskaffningen av alkohol, säger Anna De Geer, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

SVL kommer noggrant granska utfallet av den höjda alkoholskatten för att se om höjningen får de effekter som regeringen önskar i form av minskad konsumtion och ökade skatteintäkter.

Utöver alkoholskatten saknas det i budgeten tydlighet i hur alkoholpolitiken ska formas och hur Systembolaget ska utvecklas framöver för att vara den mest relevanta inköpskanalen för svenska konsumenter.

Om vi på allvar vill värna folkhälsan borde vi satsa på åtgärder som ökar attraktiviteten i den kontrollerade försäljningskanalen. Vi måste helt enkelt göra det mer attraktivt att handla alkoholen på Systembolaget snarare än i utlandet eller från bakluckan på en minibuss, avslutar Anna De Geer.

Hela budgeten finns att hitta här.

Fler nyheter

5-årsfirande för Dryckesbranschens Klimatinitativ

|Nyhet

Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI) firade den 10 november 5 år! Tillsammans med Sveriges Bryggerier och Systembolaget arrangerade SVL en heldag för Initiativets deltagare i Stockholm. Medverkade gjorde bla inbjudna talare John Hassler, Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms … Läs mer

SVL:s medskick till nya socialministern om alkoholpolitiken

|Kommentar

I samband med regeringsförklaringen meddelade Ulf Kristersson idag vilka som blir ministrar i den nya regeringen. Ny socialminister med bl.a. ansvar för alkoholpolitiken blir Jakob Forssmed (KD). Från branschens sida välkomnar vi Jakob Forssmed till sin nya post och vi … Läs mer

Nu uppdateras rekommendationerna för ansvarsfull alkoholreklam

|Pressmeddelande

Mot bakgrund av nya rättstolkningar av alkohollagen uppdaterar nu Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen branschens rekommendationer gällande marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Alkoholbranschen har sedan 2006 en frivillig överenskommelse gällande egen reglering av ansvarfull marknadsföring för att säkerställa en … Läs mer

Höstens utbildningar i ansvarsfull marknadsföring

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer