SVL välkomnar krav på utredning av alkoholsmugglingen

|Pressmeddelande

Idag meddelas att ett antal riksdagsledamöter från centerpartiet vänt sig till regeringen med en skrivelse om att den snarast bör tillsätta en utredning av den illegala handeln med alkohol. Sprit & Vinleverantörsföreningen SVL välkomnar ledamöternas begäran om en översyn som också tar fasta på den organiserade införseln av alkohol och hur den riktas mot ungdomar.


–  Att ledamöter nu tar initiativ till att frågan om spritsmugglingen utreds är en oerhört glädjande signal, menar Erika Nylander. SVL har under en längre tid försökt att få gehör från beslutsfattarnas sida om att bristen på kontroll över hur alkoholdrycker förs in i landet och olagligt hanteras av kriminella inte enbart är ett problem för alkoholnäringen, utan även för samhället i sig, säger Erika Nylander.


–  Den illegala handeln med sprit är mycket omfattande och måste ses som ett tilltagande samhällsproblem, säger Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen. Genom att den under flera år vuxit och blivit alltmer välorganiserad samtidigt som den tycks riktas mot utsatta grupper handlar det inte bara om en alkoholpolitik som gradvis har kommit att undergrävas. Alkoholsmugglingen har etablerat sig som en rättsordningsfråga, säger Erika Nylander. Att nu företrädare för alliansen tar detta steg är ett tecken på att politikerna nu har insett allvaret i situationen, avslutar Erika Nylander.


För kontakt: 08-756 56 25

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer