Svensk sprithandel i Tyskland ökar

|Pressmeddelande

Under det första halvåret 2010 ökade den tyska gränshandeln med spritdrycker med 41,4 procent jämfört med samma period året innan. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens senaste gränshandelsstatistik.

– I takt med att den svenska kronan stärkts har den tyska gränshandeln, som är helt dominerande för införseln av sprit från utlandet till Sverige, fått en explosionsartad utveckling, säger Vin & Spritleverantörsföreningens VD Erika Nylander. De som drabbas är i första hand ungdomarna.

Utvecklingen bekräftar återigen hur nära gränshandelns utveckling är kopplad till prisskillnaden mellan Systembolaget och bordershops. En svag krona – som i slutet av 2007 och början av 2008 – gör gränshandeln relativt dyrare. Det visade sig också i en rejäl minskning av införseln av alkohol under den perioden. En stark krona gör att utvecklingen blir den motsatta.

-Med den ökade gränshandeln ökar också smuggling och vidareförsäljning, fortsätter Erika Nylander. Det är samvetslösa personer som säljer till de grupper som svensk alkoholpolitik traditionellt velat skydda, nämligen storkonsumenter och ungdomar. Dessa smugglare har öppet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och de frågar aldrig efter ålder eller kräver nykterhet.

Det monopol som har till uppgift att värna en kontrollerad försäljning säljer redan idag bara hälften av de spritdrycker som konsumeras i Sverige, avslutar Erika Nylander. Den skattehöjning som såväl alliansen som oppositionen diskuterat, skulle leda till en dubbel effekt av relativt billigare alkohol i gränshandeln, mer smuggling och ytterligare förlorad kontroll.

SVL:s gränshandelsindex är baserat på medlemmarnas leveranser till 11 storsäljande och representativa märken till den tyska gränshandeln.

För frågor: Erika Nylander, 08-762 76 25

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer