Svensk sprithandel i Tyskland ökar

|Pressmeddelande

Under det första halvåret 2010 ökade den tyska gränshandeln med spritdrycker med 41,4 procent jämfört med samma period året innan. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens senaste gränshandelsstatistik.

– I takt med att den svenska kronan stärkts har den tyska gränshandeln, som är helt dominerande för införseln av sprit från utlandet till Sverige, fått en explosionsartad utveckling, säger Vin & Spritleverantörsföreningens VD Erika Nylander. De som drabbas är i första hand ungdomarna.

Utvecklingen bekräftar återigen hur nära gränshandelns utveckling är kopplad till prisskillnaden mellan Systembolaget och bordershops. En svag krona – som i slutet av 2007 och början av 2008 – gör gränshandeln relativt dyrare. Det visade sig också i en rejäl minskning av införseln av alkohol under den perioden. En stark krona gör att utvecklingen blir den motsatta.

-Med den ökade gränshandeln ökar också smuggling och vidareförsäljning, fortsätter Erika Nylander. Det är samvetslösa personer som säljer till de grupper som svensk alkoholpolitik traditionellt velat skydda, nämligen storkonsumenter och ungdomar. Dessa smugglare har öppet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan och de frågar aldrig efter ålder eller kräver nykterhet.

Det monopol som har till uppgift att värna en kontrollerad försäljning säljer redan idag bara hälften av de spritdrycker som konsumeras i Sverige, avslutar Erika Nylander. Den skattehöjning som såväl alliansen som oppositionen diskuterat, skulle leda till en dubbel effekt av relativt billigare alkohol i gränshandeln, mer smuggling och ytterligare förlorad kontroll.

SVL:s gränshandelsindex är baserat på medlemmarnas leveranser till 11 storsäljande och representativa märken till den tyska gränshandeln.

För frågor: Erika Nylander, 08-762 76 25

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer