Sänkt skatt sänker konsumtionen

|Pressmeddelande

I regeringsförklaringen sägs att alkoholkonsumtionen skall begränsas och att den restriktiva alkoholpolitiken ligger fast. För att begränsa konsumtionen behövs kraftiga skattesänkningar, vilket i sin tur innebär att xden restriktiva alkoholpolitiken måste ta sig andra uttryck. – Såsom det varit under en lång följd av år, är det den klassiska restriktiva politiken som drivit upp konsumtionen. Genom att inte anpassa skatterna till omvärlden har regering och riksdag släppt loss en alkoholflod utifrån som fått Sverige att helt tappa kontrollen över alkoholen. Det första som därför måste göras med regeringsförklaringen som grund är att sänka skatterna, säger Bertil Swartz, VD i Sprit & Vinleverantörsföreningen.

 

Risken för en ökande alkoholflod om skatterna sänkts är överdriven. Handelns Utredningsinstitut genomförde på sensommaren en studie av vad som hänt i Danmark sedan skatterna sänktes rejält där. Danmark tog hem åtskilligt at spritförsäljningen från Tyskland och den totala konsumtionen minskade.

– Samma kan hända här. Vi har ett dryckesmönster som liknar det danska. När folk inte längre handlar utomlands utan på Systembolaget handlar det inte längre om att fylla enorma varuvagnar med alkohol utan en eller annan påse. Det ger lägre konsumtion eftersom man inte har frestande mycket alkohol lagrat hemma, säger Bertil Swartz

HUI-rapporten kan laddas ned från www.spritochvinleverantorsforeningen.se.

./. 2006-10-06

Ytterligare upplysningar: Bertil Swartz, 0708-26 43 46

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer