Sänkt skatt sänker konsumtionen

|Pressmeddelande

I regeringsförklaringen sägs att alkoholkonsumtionen skall begränsas och att den restriktiva alkoholpolitiken ligger fast. För att begränsa konsumtionen behövs kraftiga skattesänkningar, vilket i sin tur innebär att xden restriktiva alkoholpolitiken måste ta sig andra uttryck. – Såsom det varit under en lång följd av år, är det den klassiska restriktiva politiken som drivit upp konsumtionen. Genom att inte anpassa skatterna till omvärlden har regering och riksdag släppt loss en alkoholflod utifrån som fått Sverige att helt tappa kontrollen över alkoholen. Det första som därför måste göras med regeringsförklaringen som grund är att sänka skatterna, säger Bertil Swartz, VD i Sprit & Vinleverantörsföreningen.

 

Risken för en ökande alkoholflod om skatterna sänkts är överdriven. Handelns Utredningsinstitut genomförde på sensommaren en studie av vad som hänt i Danmark sedan skatterna sänktes rejält där. Danmark tog hem åtskilligt at spritförsäljningen från Tyskland och den totala konsumtionen minskade.

– Samma kan hända här. Vi har ett dryckesmönster som liknar det danska. När folk inte längre handlar utomlands utan på Systembolaget handlar det inte längre om att fylla enorma varuvagnar med alkohol utan en eller annan påse. Det ger lägre konsumtion eftersom man inte har frestande mycket alkohol lagrat hemma, säger Bertil Swartz

HUI-rapporten kan laddas ned från www.spritochvinleverantorsforeningen.se.

./. 2006-10-06

Ytterligare upplysningar: Bertil Swartz, 0708-26 43 46

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer