Rekommendationer hjälper alkoholannonsörer

|Pressmeddelande

Åtta månader efter att den nya alkohollagen infördes, med nya strängare regler för bland annat bildanvändning i marknadsföring vilket kommer att påverka företags egna hemsidor, finns det fortfarande inga tydliga riktlinjer om hur lagen ska tolkas. Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit- och Vinleverantörsförening SVL, och Sveriges Marknadsförbund har därför tagit fram nya uppdaterade rekommendationer om hur marknadsförare och annonsörer ska förhålla sig till den nya lagen för att undvika att bryta mot lagen.

–  Medlemmarna i våra branschförbund är ansvarsfulla och vi vill att hela den svenska annonseringen runt alkoholhaltiga drycker ska vara det, inte bara den som våra medlemmar står för, säger Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier och Erika Nylander, vd för SVL, angående de nya rekommendationerna.

–  Lagen kan vara svårtolkad och det finns inga färdliga riktlinjer för hur annonsörer och marknadsförare egentligen ska förhålla sig, konstaterar Jan Fager, vd på Sveriges Marknadsförbund och Tobias Eltell, jurist på Sveriges Annonsörer.

– Vi tror på marknadsföring, men alkoholprodukter är inte vilka varor som helst och därför ska våra rekommendationer underlätta för samtliga parter så ingen ska behöva bryta mot lagen.

För att ytterligare understryka vikten av att följa lagen när det gäller alkoholannonsering finansierar också Sveriges Bryggerier och SVL världens ende Alkoholgranskningsman, AGM.  AGM är idag Mattias Grundström, med ett förflutet som den övervakande myndigheten Konsumentverkets, alkoholhandläggare och –expert.

AGM får idag en ny hemsida. Här kan du läsa våra uppdaterade rekommendationer samt anmäla felaktig alkoholreklam: www.alkoholgranskningsmannen.se

För ev frågor var vänlig kontakta:

Sveriges Annonsörer, Tobias Eltell tel nr 08 545 252 36

Sveriges Bryggerier, Cecilia Giertta tel 08 762 65 50

Sveriges Marknadsförbund, Jan Fager tel 0703 923444

Sprit- och vinleverantörsföreningen SVL, Erika Nylander tel 08 762 76 25

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer