När slutsatserna är klara från början

|Pressmeddelande

Gårdsförsäljning av alkohol skulle ha stor betydelse för både turistnäring och utveckling av gles- och landsbygd. Inte heller strider gårdsförsäljning av alkohol mot de svenska undantagsreglerna i EU. Trots det säger regeringens alkoholutredare Anita Werner nej till detta. Skälet: att det enligt henne hotar Systembolagets monopolställning.

-Slutsatserna är obegripliga och känns som om de var klara från början säger Erika Nylander, VD för Sprit och Vinleverantörsföreningen. Anita Werner har struntat i de fakta som finns i frågan och bortsett från tillfrågade instansers kunskap.

Sprit och Vinleverantörsföreningen har gjort en omfattande analys av alla remissvar i frågan. Det visar sig att SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier), Tillväxtverket, Lantbrukarnas Riksförbund; Sveriges Hotell och Restaurangföretagare och Företagarna har alla reagerat på den bristfälliga EG-utredningen i frågan. Särskilt som kommissionen redan svarat på EU-parlamentarikern Christoffer Fjellners direkta fråga om det svenska monopolet.

Jordbruksverket pekar på regeringens uttalande att Sverige ska bli Europas nya matland och menar att den potential som gårdsförsäljningen skapar för landsbygdens mat- och dryckeskultur behövs. Tillväxtverket, Företagarna, LRF och SHR menar samstämmigt att gårdsförsäljningen skulle vara ett lyft för turism och företagande på landsbygden.

-Finland har visat att gårdsförsäljningen lyft både landsbygd och matkultur, utan att tumma på folkhälsan. Detta bör regeringen ta till sig och avvisa Anita Werners slutsatser, säger Erika Nylander.

-Inför den strid som uppenbarligen väntar inom regeringen hoppas vi att jordbruksminister Eskil Erlandsson, som uttalat sig positiv till gårdsförsäljning vinner. Riktiga jobb och en verkligt levande landsbygd är viktigare än påhittade skäl utan förankring i verkligheten, säger Erika Nylander.

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer