När slutsatserna är klara från början

|Pressmeddelande

Gårdsförsäljning av alkohol skulle ha stor betydelse för både turistnäring och utveckling av gles- och landsbygd. Inte heller strider gårdsförsäljning av alkohol mot de svenska undantagsreglerna i EU. Trots det säger regeringens alkoholutredare Anita Werner nej till detta. Skälet: att det enligt henne hotar Systembolagets monopolställning.

-Slutsatserna är obegripliga och känns som om de var klara från början säger Erika Nylander, VD för Sprit och Vinleverantörsföreningen. Anita Werner har struntat i de fakta som finns i frågan och bortsett från tillfrågade instansers kunskap.

Sprit och Vinleverantörsföreningen har gjort en omfattande analys av alla remissvar i frågan. Det visar sig att SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier), Tillväxtverket, Lantbrukarnas Riksförbund; Sveriges Hotell och Restaurangföretagare och Företagarna har alla reagerat på den bristfälliga EG-utredningen i frågan. Särskilt som kommissionen redan svarat på EU-parlamentarikern Christoffer Fjellners direkta fråga om det svenska monopolet.

Jordbruksverket pekar på regeringens uttalande att Sverige ska bli Europas nya matland och menar att den potential som gårdsförsäljningen skapar för landsbygdens mat- och dryckeskultur behövs. Tillväxtverket, Företagarna, LRF och SHR menar samstämmigt att gårdsförsäljningen skulle vara ett lyft för turism och företagande på landsbygden.

-Finland har visat att gårdsförsäljningen lyft både landsbygd och matkultur, utan att tumma på folkhälsan. Detta bör regeringen ta till sig och avvisa Anita Werners slutsatser, säger Erika Nylander.

-Inför den strid som uppenbarligen väntar inom regeringen hoppas vi att jordbruksminister Eskil Erlandsson, som uttalat sig positiv till gårdsförsäljning vinner. Riktiga jobb och en verkligt levande landsbygd är viktigare än påhittade skäl utan förankring i verkligheten, säger Erika Nylander.

Fler nyheter

2023 års undersökning om e-handeln med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker följer övrig e-handel och minskar, visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Kantar Public på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Samtidigt ökar konsumenternas intresse för att prova e-handel av alkohol. Undersökningen, som genomfördes av Kantar Public i … Läs mer

SVL firade 25 år!

|Nyhet

I 25 år har Sprit & Vinleverantörsföreningen således varit den samlande rösten för dryckesbranschen i Sverige. Det firade vi med en inspirerande eftermiddag den 27 april tillsammans med inbjudna gäster från såväl branschen, politiken som näringslivet. Vi hade glädjen att … Läs mer