När slutsatserna är klara från början

|Pressmeddelande

Gårdsförsäljning av alkohol skulle ha stor betydelse för både turistnäring och utveckling av gles- och landsbygd. Inte heller strider gårdsförsäljning av alkohol mot de svenska undantagsreglerna i EU. Trots det säger regeringens alkoholutredare Anita Werner nej till detta. Skälet: att det enligt henne hotar Systembolagets monopolställning.

-Slutsatserna är obegripliga och känns som om de var klara från början säger Erika Nylander, VD för Sprit och Vinleverantörsföreningen. Anita Werner har struntat i de fakta som finns i frågan och bortsett från tillfrågade instansers kunskap.

Sprit och Vinleverantörsföreningen har gjort en omfattande analys av alla remissvar i frågan. Det visar sig att SIEPS (Svenska institutet för europapolitiska studier), Tillväxtverket, Lantbrukarnas Riksförbund; Sveriges Hotell och Restaurangföretagare och Företagarna har alla reagerat på den bristfälliga EG-utredningen i frågan. Särskilt som kommissionen redan svarat på EU-parlamentarikern Christoffer Fjellners direkta fråga om det svenska monopolet.

Jordbruksverket pekar på regeringens uttalande att Sverige ska bli Europas nya matland och menar att den potential som gårdsförsäljningen skapar för landsbygdens mat- och dryckeskultur behövs. Tillväxtverket, Företagarna, LRF och SHR menar samstämmigt att gårdsförsäljningen skulle vara ett lyft för turism och företagande på landsbygden.

-Finland har visat att gårdsförsäljningen lyft både landsbygd och matkultur, utan att tumma på folkhälsan. Detta bör regeringen ta till sig och avvisa Anita Werners slutsatser, säger Erika Nylander.

-Inför den strid som uppenbarligen väntar inom regeringen hoppas vi att jordbruksminister Eskil Erlandsson, som uttalat sig positiv till gårdsförsäljning vinner. Riktiga jobb och en verkligt levande landsbygd är viktigare än påhittade skäl utan förankring i verkligheten, säger Erika Nylander.

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer