Irland sänker alkoholskatten

|Pressmeddelande

– Detta är ett steg i rätt riktning för den irländska alkoholpolitiken. De brottas med samma problem som vi gör, nämligen överdriven gränshandel och smuggling. De gör precis rätt, vilket Danmark är ett gott exempel på. Där sänkte man alkoholskatten 2004. Sedan dess har både införseln och alkoholkonsumtionen minskat, säger Erika Nylander, vd för Sprit- & Vinleverantörsföreningen.

Den irländske regeringschefen har nyligen presenterat riktlinjerna för nationens budget 2010. I denna framgår att en alkoholskattesänkning kommer att genomföras. Regeringschefen Brian Cowen motiverar åtgärden med att det är nödvändigt för att motverka gränshandeln som han menar har en enormt negativ effekt på Irlands ekonomi. Cowen tillbakavisar också påståendet att höga skatter skulle ha en dämpande effekt på konsumtionen:

“…responsible drinking is not determined by the level of excise. If it were then we wouldn’t have the alcohol problems that we do have in this country because we have the highest excise levels in many cases across the whole European Union. It is a nebulous argument.” (Irish Times, 9 dec 2009)

Trots skattesänkningen kommer Irland att ha några av de högsta alkoholskatterna i Europa, tillsammans med Sverige och Finland.

För kontakt: Erika Nylander, 0709 – 83 95 63

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer