Gränshandeln ökar starkt igen – tydligt kopplat till kronkursen

|Pressmeddelande

Gränshandeln med alkohol har, efter en rejäl svacka under 2008, nu återhämtat sig helt. Ökningen i gränshandeln följer kronkursens utveckling närmast identiskt. Försäljningen tredje kvartalet 2009 ökade med hela 32, 4 procent jämfört med samma kvartal 2008.

-Återigen ser vi de konkreta effekterna av att Sverige saknar en aktiv och modern alkoholpolitik, säger Erika Nylander, VD för Sprit- och Vinleverantörsföreningen. Gränshandeln styrs uteslutande av hur mycket pengar folk har i plånboken och hur stor prisskillnaden är i svenska kronor mellan gränshandelsbutikerna och priset i Sverige.

Sammantaget under de tre första kvartalen 2009 ökade gränshandeln med 5,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Det ligger i nivå med Systembolagets ökning på 6,3 procent under samma period.

-Systembolaget tar alltså inte längre ”marknadsandelar” från gränshandeln, säger Erika Nylander. Trenden bekräftas också av företrädare för gränshandeln som själva menar att försäljningen nu är tillbaka på 2008 års nivå.

-Även tullen ser riktningen på utvecklingen. Hittills i år har tullverket tagit 70000 liter alkohol från den så kallade internethandeln, för skatteutredning, säger Erika Nylander.

-Nivån på kronkursen följer exakt den utveckling vi har sett på gränshandeln av alkohol det senaste året, säger Boo Feuk, insatsledare för operativa ärenden på Tullkriminalen. Går nu kronan upp igen är vi snart tillbaka på de nivåer vi hade tidigare. Med en stark krona riskerar handeln med smuggelsprit att utvecklas ännu mer än det vi ser idag.

Minskningstakten på det sista kvartalet 2008 och det första 2009 var 29,6 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det enskilt mest betydelsefulla skälet till detta hack i försäljningen var den under perioden kraftigt försvagade kronkursen (förmodligen kombinerat med oro över den internationella finanskrisen) hösten 2008. Kronans kurs mot euron var i inledningen av den perioden ca 9,70 och som högst (i början av mars 2008) 11.70. Därefter har kronan successivt stärkts mot euron.

Även andra kvartalet 2009 minskade gränshandeln jämfört med samma period året innan, men här stannade minskningstakten på 15,8 procent. Under perioden låg kronkursen på en nivå mellan 10,40 och 11,20 gentemot euron.

-Det vi ser tredje kvartalet i år kan man närmast beskriva som en eftersläpningseffekt, säger Erika Nylander. Svenskarna har under lång tid hållit i sina pengar, men i och med att värdet på kronan ökar igen blir gränshandeln åter allt mer lönsam och är nu tillbaka för fullt igen. Och oavsett lågkonjunktur och en sämre växelkurs än för halvannat år sedan så är det snart jul igen – och traditionellt är julhandeln stark också för gränshandeln.

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer