Gränshandeln ökar starkt igen – tydligt kopplat till kronkursen

|Pressmeddelande

Gränshandeln med alkohol har, efter en rejäl svacka under 2008, nu återhämtat sig helt. Ökningen i gränshandeln följer kronkursens utveckling närmast identiskt. Försäljningen tredje kvartalet 2009 ökade med hela 32, 4 procent jämfört med samma kvartal 2008.

-Återigen ser vi de konkreta effekterna av att Sverige saknar en aktiv och modern alkoholpolitik, säger Erika Nylander, VD för Sprit- och Vinleverantörsföreningen. Gränshandeln styrs uteslutande av hur mycket pengar folk har i plånboken och hur stor prisskillnaden är i svenska kronor mellan gränshandelsbutikerna och priset i Sverige.

Sammantaget under de tre första kvartalen 2009 ökade gränshandeln med 5,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Det ligger i nivå med Systembolagets ökning på 6,3 procent under samma period.

-Systembolaget tar alltså inte längre ”marknadsandelar” från gränshandeln, säger Erika Nylander. Trenden bekräftas också av företrädare för gränshandeln som själva menar att försäljningen nu är tillbaka på 2008 års nivå.

-Även tullen ser riktningen på utvecklingen. Hittills i år har tullverket tagit 70000 liter alkohol från den så kallade internethandeln, för skatteutredning, säger Erika Nylander.

-Nivån på kronkursen följer exakt den utveckling vi har sett på gränshandeln av alkohol det senaste året, säger Boo Feuk, insatsledare för operativa ärenden på Tullkriminalen. Går nu kronan upp igen är vi snart tillbaka på de nivåer vi hade tidigare. Med en stark krona riskerar handeln med smuggelsprit att utvecklas ännu mer än det vi ser idag.

Minskningstakten på det sista kvartalet 2008 och det första 2009 var 29,6 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det enskilt mest betydelsefulla skälet till detta hack i försäljningen var den under perioden kraftigt försvagade kronkursen (förmodligen kombinerat med oro över den internationella finanskrisen) hösten 2008. Kronans kurs mot euron var i inledningen av den perioden ca 9,70 och som högst (i början av mars 2008) 11.70. Därefter har kronan successivt stärkts mot euron.

Även andra kvartalet 2009 minskade gränshandeln jämfört med samma period året innan, men här stannade minskningstakten på 15,8 procent. Under perioden låg kronkursen på en nivå mellan 10,40 och 11,20 gentemot euron.

-Det vi ser tredje kvartalet i år kan man närmast beskriva som en eftersläpningseffekt, säger Erika Nylander. Svenskarna har under lång tid hållit i sina pengar, men i och med att värdet på kronan ökar igen blir gränshandeln åter allt mer lönsam och är nu tillbaka för fullt igen. Och oavsett lågkonjunktur och en sämre växelkurs än för halvannat år sedan så är det snart jul igen – och traditionellt är julhandeln stark också för gränshandeln.

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer