Gränshandeln med sprit upp med 14,2 procent första halvåret 2008

|Pressmeddelande

Sprit & Vinleverantörsföreningen presenterar idag sin senaste statistik om gränshandeln av sprit. Det sker i samband med pressträffen där SVLs rapport ”Spritpyramiden – en rapport från verkligheten” släpps.

-Gränshandeln har ökat med 14,2 procent, jämfört med samma period föregående år. Det här är hårda fakta som baseras på våra medlemmars försäljning till gränshandeln, säger Erika Nylander, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

-Dessa siffror samt den rapport vi idag presenterar med vittnesmål från den verkliga världen om svartspriten står i stark kontrast till exempelvis Sorads politiserade forskning. Det är viktigt att våra politiker har ett korrekt underlag när de fattar beslut om vår alkoholpolitik.

Sprit & Vinleverantörsföreningen följer fortlöpande utvecklingen i gränshandeln genom ett index som baseras på en rad varumärken, som är stora och kända både på Systembolaget och i gränshandeln. Tillsammans är dessa varumärken representativa för den totala försäljningen av sprit. Varumärkena är Smirnoff Red, Koskenkorva, Gordon´s, Baileys Original, The Famous Grouse, Chivas Regal, Ballantines, Beefeater, Martell Cognac, Skåne och OP Andersson.

-I den rapport vi presenterar idag får vi direkt från dem som jobbar ute i verkligheten klara bevis för att smuggelverksamheten ökar stadigt och att svartspriten flödar, säger Erika Nylander. Maria Ungdom, tullen, polisen, fältassistenterna och ungdomarna själva berättar om hur svartspritshandeln blir allt mer organiserad och kommersiell och hur försäljningssystemet fostrar en generation unga till ett kriminellt beteende.

-Sverige har tappat kontrollen över smuggling och langning. Genom de alkoholskatter vi har idag lägger politikerna grunden för att det ska vara lönsamt att smuggla sprit, säger Erika Nylander. Att tala om en ”restriktiv” alkoholpolitik när det ser ut som det gör är cyniskt.

Gränshandelsstatistiken och SVLs färska rapport Spritpyramiden – en rapport från verkligheten, presenteras

onsdagen den 29/10 klockan 10, i lokalen Tellus, Storgatan 19, Stockholm.

Vid pressträffen medverkar också Karl Gunnheden, gränskontrollen Tullverket, Lars-Gösta Alm, närpolischef i Bromma samt Charlie Sanrell, fältassistent i Bromma, som är tre av många röster från verkligheten i rapporten.

Rapporten finns tillgänglig som pdf-fil på Sprit & Vinleverantörföreningens webplats www.spritochvinleverantörerna.se efter pressträffen.

För ytterligare information om gränshandelssiffror och rapporten, kontakta Erika Nylander, VD Sprit & Vinleverantörsföreningen, tel 08-76276 25.

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer