Alliansens manifest skapar säkra jobb för alkoholsmugglarna

|Pressmeddelande

Idag presenterade alliansen sitt valmanifest, som de kallar jobbmanifestet. Högre skatt på vin och öl med hela 13 procent var en av punkterna.  Syftet med detta är rent finansiellt för att bidra till välfärden med 1, 1 miljarder. Men alliansen riskerar att bita sig själv i svansen: höjd alkoholskatt kommer att leda till ökad gränshandel och ökad organiserad spritsmuggling. Konsekvenserna av alliansens jobbmanifest är visserligen att det skapas arbetstillfällen, men så även i gränshandeln och i den svarta sektorn. Grattis alla alkoholsmugglare och spritlangare! Era jobb kommer definitivt att vara säkra!

Alliansens förslag på höjd vin- och ölskatt är rent huvudlöst. Redan idag är skattenivån på tok för hög och gränshandeln fortsatter att öka trots att kronans kurs mot euron varit låg. Detta visar försäljningssiffror från såväl SVL som Sveriges Bryggerier. Svenskarna har redan i sitt handelsmönster visat att man inte accepterar en alltför hög alkoholskatt i relation till sina grannländer. När skillnaden är stor och det finns pengar att spara ökar gränshandeln.

Alliansens skattehöjning drabbar främst ungdomarna. Vi vet att i stort sett alla ungdomar har ett mobilnummer till en spritlangare som varken kollar ålder eller nykterhet. En kraftig ökning av skatten riskerar att inte ens att generera mer intäkter till staten. När en alltför stor andel väljer att handla utomlands tappar man skatteunderlag. De enda som tjänar på en höjd alkoholskatt är den kriminella verksamheten som tjänar grova pengar på att sälja smuggelsprit. Grattis alla alkoholsmugglare som plötsligt fått ett jobbmanifest i present!

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer