SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete.

Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står inför och vilka frågor vi ser som mest prioriterade för att göra branschen än mer hållbar.

Vi vill betona att en hållbar utveckling är möjlig endast om offentliga och privata aktörer agerar tillsammans och med en gemensam syn. Därför behövs det enighet om vissa principer och förhållningssätt. SVL ser som viktigt att samarbetet mellan offentliga och privata aktörer inom dryckesbranschen ska utgå från:

  • att styrning genom målsättningar i stället för detaljreglering ska eftersträvas för att främja innovation.
  • att en huvudprincip ska vara branschens självreglering för att nå uppsatta målsättningar.
  • att implementering av EU-direktiv ska ske utan nationell överreglering.

Vill du veta mer om vårt arbete i frågorna kontakta oss gärna och läs mera om våra olika initiativ här.

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer