SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete.

Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står inför och vilka frågor vi ser som mest prioriterade för att göra branschen än mer hållbar.

Vi vill betona att en hållbar utveckling är möjlig endast om offentliga och privata aktörer agerar tillsammans och med en gemensam syn. Därför behövs det enighet om vissa principer och förhållningssätt. SVL ser som viktigt att samarbetet mellan offentliga och privata aktörer inom dryckesbranschen ska utgå från:

  • att styrning genom målsättningar i stället för detaljreglering ska eftersträvas för att främja innovation.
  • att en huvudprincip ska vara branschens självreglering för att nå uppsatta målsättningar.
  • att implementering av EU-direktiv ska ske utan nationell överreglering.

Vill du veta mer om vårt arbete i frågorna kontakta oss gärna och läs mera om våra olika initiativ här.

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer