Utbildningsdag om CSR-arbete för vinimportörer

|Nyhet

Livsvillkoren för lantarbetare som arbetar på vingårdar varierar stort över världen. I Sverige har vardagen och arbetsmiljön för Sydafrikas lantarbetare uppmärksammats de senaste åren då dåliga arbetsförhållanden rimmar illa med de kvalitetskrav som vi i Sverige har på de viner vi dricker. Sverige är en av de största importörerna av sydafrikanskt vin, och har därför stor möjlighetatt påverka och förändra situationen. När svenska konsumenter ställer allt högre krav är det också viktigt för svenska vinimportörer att få större kunskap om hållbarhetsarbetet. Vad gör arbetare och branschintressenter för att förändra situationen och hur ser deras relation med vinproducenten ut?

The Academy for Human Rights In Business, CSR Sweden och Afrikagrupperna ger en kurs där vi tillsammans med er vinimportörer diskuterar frågeställningar kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och etik i leverantörsledet.

Parul Sharma, hållbarhetsexpert från CSR Sweden håller en workshop om socialt hållbart arbete och vad som behövs för att bedöma och handlägga frågor kring hållbarhet och CSR i vinbranschen. Hur ser det ut rent praktiskt med i processer? Vilka minimikrav bör ställas, speciellt med fokus på högriskländer? Hur ser förhållandena ut för lantarbetare i Sydafrika?

Åsa Eriksson, doktorand vid Stockholms Universitet med fokus på arbetsvillkor i Sydafrika.

Representanter för Rättvis Vinhandel berättar om kampanjen och i Sydafrika och andra vinproducerande tillväxtländer.

CSR-arbete för vinimportörer

När: Onsdagen den 14 maj 2014 kl 9.00-16.00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Medverkande: Parul Sharma, Åsa Eriksson, Rättvis Vinhandel, Afrikagrupperna
Kostnad: 4 500 SEK/person. 7500 SEK/person (två eller fler från samma företag)
Arrangörer: Afrikagrupperna, CSR Sweden
Värd: Sprit-& Vinleverantörsföreningen (SVL)
För frågor kontakta: Viktoria Olausson, 08-442 70 89 eller 0735-939139.

För medlemmar i SVL är priset 3500 SEK/person och 5500 SEK/person för två eller fler. Avgiften är momsbefriad. Lunch och fika ingår. Anmälan är bindande, avbokning efter 1 maj faktureras.

Fler nyheter

E-handelns utveckling av alkoholhaltiga drycker

|Nyhet

I anslutning till SVL:s årsmöte 2020 hade SVL glädjen att välkomna Systembolagets VD, Magdalena Gerger som gästtalare. Magdalena Gerger gav en inblick i monopolets e-handelsstrategi och delade med sig av reflektioner kring den pågående covid-19 pandemin och den exceptionella utveckling … Läs mer

SVL:s Inspel till direktiven om gårdsförsäljning maj 2020

|Nyhet

I januariavtalet har regeringen och samarbetspartierna sagt att man under 2020 ska tillsätta en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras. Inför framtagandet av direktiven till utredningen arrangerade Socialdepartementet ett rundabordssamtal där olika aktörer … Läs mer

SVL:s Årsstämma 2020

|Nyhet

Den 12 maj ägde SVL:s Årsstämma rum i Stockholm. Valberedningens förslag till Styrelse godkändes av stämman. I samband med Årsmötet valdes 3 nya ledamöter in: Paula Eriksson (The Absolut Company), Oliver Cosani (Diageo) Christian Jolinder (Nigab AB). SVL:s Styrelse består således av följande … Läs mer