Tillsatser i vin

|Kommentar

Som en stor och viktig näring måsta man finnas sig i att bli granskad. En initierad debatt driver importörerna framåt i det arbete som redan görs för att säkerställa att det vin man köper in från olika delar av världen följer de regler som finns inom EU. En granskning måste emellertid vara rättvis och korrekt och det är därför olyckligt att Kalla Fakta påskiner att importörerna verkar i laglöshet och att en produkt är farlig bara för att den genomgått en storskalig produktionsprocess. Man måste skilja på bekämpningsmedel och traditionella processmedel. Det kan också ifrågasättas huruvida en jämförelse med vatten är den mest relevanta, eller om man borde ha jämfört med andra jordbruksprodukter.

Regelverk för tillsatser

Vinnäringen har ingen innehållsförteckning, då själva innehållet anses generiskt. Ingrediensen i är helt enkelt vin. Tillsatser, processer och processmedel regleras genom EU:s vinförordning. På så sätt finns det tydlig information om vilka ämnen som eventuellt kan finnas i vinet. Det är till och med så att vinproducenterna, eller för den delen de svenska importörerna, inte får märka flaskan med mer än det som tydligt anges i regelverket.

De vanligaste tillsatserna i vin är socker eller syra för att balasera smaken, druvmust för att förstärka druvsmaken samt sorbinsyta för att stoppa jäsningen i de fall det finns risk för efterjäsning. Det är också tillåtet att använda sig av ekchips (istället för att lagra i ektunna) och extra tannin för att påverka smaken.

Allergener

Sedan juli 2012 måste vinnäringen informera på flaskan om det finns spår kvar i slutprodukten av allergena ämnen som kan ha använts under processen. Dessa ämnen är sulfit samt ägg- och mjölkprodukter.

Sulfit har använts i tusentals år i vinframställningen och skyddar produkten från att oxidera. Det hindrar också bakterier från att växa. Ämnet finns naturligt i vinet, men kan behöva förstärkas.

Ägg- och mjölkprodukter används som klarningsmedel. Genom att man kan fånga upp proteinpartiklar som avlägsnas blir vinet klart och stabilt.

Alkohol

Det finns alkohol i vin. Därför bör det drickas med måtta och absolut inte ges till barn eller ungdomar!

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer