SVL:s panelsamtal i Almedalen om alkoholsmuggling

|Nyhet

Sprit & Vinleverantörsföreningen – SVL arrangerar ett öppet panelsamtal under Almedalsveckan den 4 juli kl 15.00 – 15.45 om alkoholsmugglingens koppling till den organiserade brottsligheten.

De höga prisskillnaderna på alkohol mellan Sverige och våra grannländer har gjort att alkoholsmugglingen till Sverige är omfattande. Under pandemin minskade smugglingen till följd av de stängda gränserna, men Tullverket förutspår att alkoholsmugglingen återigen kommer att öka när gränserna öppnats. Införseln sker på bred front och till i stort sett alla samhällsskikt, vilket gör att alkoholsmugglingen är svår att komma åt för de brottsbekämpande myndigheterna och den kontrollerade delen av alkoholförsäljningen minskar. Enligt myndigheterna skapar alkoholsmugglingen skatteförluster för samhället på cirka 1,7 miljarder kronor årligen.

Ofta har alkoholsmugglingen kopplingar till organiserad brottslighet och är en viktig intäktskälla för kriminella nätverk. Både samhället och branschen drabbas när produkterna blir byggstenar i brottslig verksamhet.

Seminariet kommer att inledas med en lägesbild med inspel från Anna-Karin Storsten, områdeschef på Skatteverket som har stor erfarenhet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Lägesbilden följs av debatt med ledande politiker från riksdagen. Deltagande politiker är Louise Meijer (M) och Martin Marmgren (MP) från Justitieutskottet samt Sofia Amloh (S) och Johan Hultberg (M) från Socialutskottet. I fokus för diskussionen står frågan om hur alkoholsmugglingen och dess negativa konsekvenser för samhället ska motverkas.

  • Datum och tid: måndag den 4 juli kl.15.00 – 15.45
  • Plats: Campus Gotland sal B11, Cramérgatan 3, Visby

Evenemanget finns att finna här i Almedalsprogrammet.

Varmt välkommen!
Anna De Geer
anna.degeer@svl.se

Fler nyheter

Branschorganisationer bildar Näringslivets Producentansvar

|Nyhet

Producentansvaret för förpackningar står inför stora förändringar. Den nya producentansvarsförordningen för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. Med anledning av detta bildas nu det nya bolaget Näringslivets Producentansvar (NPA). … Läs mer

Våren 2023 – AGM:s utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Vårens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på … Läs mer