SVL:s panelsamtal i Almedalen om alkoholsmuggling

|Nyhet

Sprit & Vinleverantörsföreningen – SVL arrangerar ett öppet panelsamtal under Almedalsveckan den 4 juli kl 15.00 – 15.45 om alkoholsmugglingens koppling till den organiserade brottsligheten.

De höga prisskillnaderna på alkohol mellan Sverige och våra grannländer har gjort att alkoholsmugglingen till Sverige är omfattande. Under pandemin minskade smugglingen till följd av de stängda gränserna, men Tullverket förutspår att alkoholsmugglingen återigen kommer att öka när gränserna öppnats. Införseln sker på bred front och till i stort sett alla samhällsskikt, vilket gör att alkoholsmugglingen är svår att komma åt för de brottsbekämpande myndigheterna och den kontrollerade delen av alkoholförsäljningen minskar. Enligt myndigheterna skapar alkoholsmugglingen skatteförluster för samhället på cirka 1,7 miljarder kronor årligen.

Ofta har alkoholsmugglingen kopplingar till organiserad brottslighet och är en viktig intäktskälla för kriminella nätverk. Både samhället och branschen drabbas när produkterna blir byggstenar i brottslig verksamhet.

Seminariet kommer att inledas med en lägesbild med inspel från Anna-Karin Storsten, områdeschef på Skatteverket som har stor erfarenhet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Lägesbilden följs av debatt med ledande politiker från riksdagen. Deltagande politiker är Louise Meijer (M) och Martin Marmgren (MP) från Justitieutskottet samt Sofia Amloh (S) och Johan Hultberg (M) från Socialutskottet. I fokus för diskussionen står frågan om hur alkoholsmugglingen och dess negativa konsekvenser för samhället ska motverkas.

  • Datum och tid: måndag den 4 juli kl.15.00 – 15.45
  • Plats: Campus Gotland sal B11, Cramérgatan 3, Visby

Evenemanget finns att finna här i Almedalsprogrammet.

Varmt välkommen!
Anna De Geer
anna.degeer@svl.se

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer