SVL:s panelsamtal i Almedalen om alkoholsmuggling

|Nyhet

Sprit & Vinleverantörsföreningen – SVL arrangerar ett öppet panelsamtal under Almedalsveckan den 4 juli kl 15.00 – 15.45 om alkoholsmugglingens koppling till den organiserade brottsligheten.

De höga prisskillnaderna på alkohol mellan Sverige och våra grannländer har gjort att alkoholsmugglingen till Sverige är omfattande. Under pandemin minskade smugglingen till följd av de stängda gränserna, men Tullverket förutspår att alkoholsmugglingen återigen kommer att öka när gränserna öppnats. Införseln sker på bred front och till i stort sett alla samhällsskikt, vilket gör att alkoholsmugglingen är svår att komma åt för de brottsbekämpande myndigheterna och den kontrollerade delen av alkoholförsäljningen minskar. Enligt myndigheterna skapar alkoholsmugglingen skatteförluster för samhället på cirka 1,7 miljarder kronor årligen.

Ofta har alkoholsmugglingen kopplingar till organiserad brottslighet och är en viktig intäktskälla för kriminella nätverk. Både samhället och branschen drabbas när produkterna blir byggstenar i brottslig verksamhet.

Seminariet kommer att inledas med en lägesbild med inspel från Anna-Karin Storsten, områdeschef på Skatteverket som har stor erfarenhet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Lägesbilden följs av debatt med ledande politiker från riksdagen. Deltagande politiker är Louise Meijer (M) och Martin Marmgren (MP) från Justitieutskottet samt Sofia Amloh (S) och Johan Hultberg (M) från Socialutskottet. I fokus för diskussionen står frågan om hur alkoholsmugglingen och dess negativa konsekvenser för samhället ska motverkas.

  • Datum och tid: måndag den 4 juli kl.15.00 – 15.45
  • Plats: Campus Gotland sal B11, Cramérgatan 3, Visby

Evenemanget finns att finna här i Almedalsprogrammet.

Varmt välkommen!
Anna De Geer
anna.degeer@svl.se

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer