SVL:s panelsamtal i Almedalen om alkoholsmuggling

|Nyhet

Sprit & Vinleverantörsföreningen – SVL arrangerar ett öppet panelsamtal under Almedalsveckan den 4 juli kl 15.00 – 15.45 om alkoholsmugglingens koppling till den organiserade brottsligheten.

De höga prisskillnaderna på alkohol mellan Sverige och våra grannländer har gjort att alkoholsmugglingen till Sverige är omfattande. Under pandemin minskade smugglingen till följd av de stängda gränserna, men Tullverket förutspår att alkoholsmugglingen återigen kommer att öka när gränserna öppnats. Införseln sker på bred front och till i stort sett alla samhällsskikt, vilket gör att alkoholsmugglingen är svår att komma åt för de brottsbekämpande myndigheterna och den kontrollerade delen av alkoholförsäljningen minskar. Enligt myndigheterna skapar alkoholsmugglingen skatteförluster för samhället på cirka 1,7 miljarder kronor årligen.

Ofta har alkoholsmugglingen kopplingar till organiserad brottslighet och är en viktig intäktskälla för kriminella nätverk. Både samhället och branschen drabbas när produkterna blir byggstenar i brottslig verksamhet.

Seminariet kommer att inledas med en lägesbild med inspel från Anna-Karin Storsten, områdeschef på Skatteverket som har stor erfarenhet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Lägesbilden följs av debatt med ledande politiker från riksdagen. Deltagande politiker är Louise Meijer (M) och Martin Marmgren (MP) från Justitieutskottet samt Sofia Amloh (S) och Johan Hultberg (M) från Socialutskottet. I fokus för diskussionen står frågan om hur alkoholsmugglingen och dess negativa konsekvenser för samhället ska motverkas.

  • Datum och tid: måndag den 4 juli kl.15.00 – 15.45
  • Plats: Campus Gotland sal B11, Cramérgatan 3, Visby

Evenemanget finns att finna här i Almedalsprogrammet.

Varmt välkommen!
Anna De Geer
anna.degeer@svl.se

Fler nyheter

SVL:s valmanifest: Reformer för en bättre alkoholpolitik

|Pressmeddelande

SVL vill se ett skifte i alkoholpolitikens utgångspunkt. Det går att ifrågasätta huruvida minskad alkoholkonsumtion kan uppnås genom begränsad tillgänglighet och höga alkoholskatter. Inför valet lanserar SVL därför ett valmanifest med konkreta förslag för en bättre alkoholpolitik. – Vår nuvarande … Läs mer

Winefinder domen sätter press på politiken

|Pressmeddelande

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade igår den 14 juni i en dom att e-handelsföretaget Winefinder får fortsätta att via nätet sälja sina produkter till svenska konsumenter. Detta då företaget är baserat i Danmark. Upprinnelsen till domen var en stämningsansökan som Systembolaget … Läs mer

SVL i debatt: Höjda alkoholskatter gynnar inte folkhälsan

|Nyhet

Regeringen har nu lämnat över en proposition till riksdagen om höjd skatt på alkohol både 2023 och 2024. De höjda skatterna ska enligt regeringen dels inbringa ökade skatteintäkter, dels stärka folkhälsan genom att alkoholkonsumtionen minskar. För att skatteintäkterna ska öka … Läs mer