SVL:s panelsamtal i Almedalen om alkoholsmuggling

|Nyhet

Sprit & Vinleverantörsföreningen – SVL arrangerar ett öppet panelsamtal under Almedalsveckan den 4 juli kl 15.00 – 15.45 om alkoholsmugglingens koppling till den organiserade brottsligheten.

De höga prisskillnaderna på alkohol mellan Sverige och våra grannländer har gjort att alkoholsmugglingen till Sverige är omfattande. Under pandemin minskade smugglingen till följd av de stängda gränserna, men Tullverket förutspår att alkoholsmugglingen återigen kommer att öka när gränserna öppnats. Införseln sker på bred front och till i stort sett alla samhällsskikt, vilket gör att alkoholsmugglingen är svår att komma åt för de brottsbekämpande myndigheterna och den kontrollerade delen av alkoholförsäljningen minskar. Enligt myndigheterna skapar alkoholsmugglingen skatteförluster för samhället på cirka 1,7 miljarder kronor årligen.

Ofta har alkoholsmugglingen kopplingar till organiserad brottslighet och är en viktig intäktskälla för kriminella nätverk. Både samhället och branschen drabbas när produkterna blir byggstenar i brottslig verksamhet.

Seminariet kommer att inledas med en lägesbild med inspel från Anna-Karin Storsten, områdeschef på Skatteverket som har stor erfarenhet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Lägesbilden följs av debatt med ledande politiker från riksdagen. Deltagande politiker är Louise Meijer (M) och Martin Marmgren (MP) från Justitieutskottet samt Sofia Amloh (S) och Johan Hultberg (M) från Socialutskottet. I fokus för diskussionen står frågan om hur alkoholsmugglingen och dess negativa konsekvenser för samhället ska motverkas.

  • Datum och tid: måndag den 4 juli kl.15.00 – 15.45
  • Plats: Campus Gotland sal B11, Cramérgatan 3, Visby

Evenemanget finns att finna här i Almedalsprogrammet.

Varmt välkommen!
Anna De Geer
anna.degeer@svl.se

Fler nyheter

Höstens utbildningar i ansvarsfull marknadsföring

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

Så vill riksdagspartierna utveckla svensk alkoholpolitik

|Pressmeddelande

Om exakt en månad är det val i Sverige. Sprit & Vinleverantörsföreningen har inför valet frågat samtliga riksdagspartier om och hur de vill utveckla den svenska alkoholpolitiken. Särskilt utmärkande är att inget parti motsätter sig en ny införselutredning och flera … Läs mer

SVL:s valmanifest: Reformer för en bättre alkoholpolitik

|Pressmeddelande

SVL vill se ett skifte i alkoholpolitikens utgångspunkt. Det går att ifrågasätta huruvida minskad alkoholkonsumtion kan uppnås genom begränsad tillgänglighet och höga alkoholskatter. Inför valet lanserar SVL därför ett valmanifest med konkreta förslag för en bättre alkoholpolitik. – Vår nuvarande … Läs mer