SVL:s medskick till nya socialministern om alkoholpolitiken

|Kommentar

I samband med regeringsförklaringen meddelade Ulf Kristersson idag vilka som blir ministrar i den nya regeringen. Ny socialminister med bl.a. ansvar för alkoholpolitiken blir Jakob Forssmed (KD). Från branschens sida välkomnar vi Jakob Forssmed till sin nya post och vi ser framemot en nära och lösningsorienterad dialog med den nya regeringen i syfte att stärka attraktiviteten och relevansen hos den kontrollerade försäljningskanalen. Därför ser vi en rad åtgärder som den nya Regeringen bör vidta för en mer samtida och ändamålsenlig alkoholpolitik.

Under många år har utgångspunkten för svensk alkoholpolitik varit att tillgången på alkohol ska begränsas. Politiken har fokuserat på att begränsa hur mycket alkohol som konsumeras totalt i samhället i en föreställning av att politiker kan styra hur mycket och på vilket sätt människor i allmänhet konsumerar alkohol. Den föreställningen är felaktig och har dessutom fört med sig att allt för lite uppmärksamhet har ägnats åt att begränsa den försäljning och den konsumtion som är särskilt skadlig.

För att alkoholpolitiken ska bli mer samtida och ändamålsenlig bör den nya Regeringen omgående tillsätta två utredningar kring den svenska alkoholpolitiken:

  • Behovet av en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken
    Sedan februari 2022 finns ett tillkännagivande av en riksdagsmajoritet om behovet av en bred utvärdering av svensk alkoholpolitik. Då svensk alkoholpolitik är utformad i en tid med andra dryckes- och inköpsmönster än vad vi ser idag behöver bör utvärderingen genomföras i syfte att skapa en ändamålsenlig och samtida alkoholpolitik. En sådan utvärdering bör undersöka hur vi mest effektivt når de personer som har störst problem med alkohol utan att begränsa tillgängligheten för den breda majoriteten av konsumenter; låg- till medelkonsumenter. Utvärderingen bör även pröva om ett nytt mål för alkoholpolitiken skulle kunna vara att öka Systembolagets andel av den alkohol som konsumeras.
  • En ny införselutredning för en genomtänkt skattepolitik
    Det är i år 17 år sedan den senaste införselutredningen genomfördes och vi står inför andra utmaningar idag jämfört med 2005. För att bättre motverka illegal smuggling och införsel och för att Systembolaget ska få en ökad marknadsandel behövs en ny utredning som kan belysa helheten. En ny införselutredning bör framför allt se över sambandet mellan höjda skattenivåer och höjda skatteintäkter samt se över skattens effekter på den registrerade/oregistrerade anskaffningen av alkohol. Innan en sådan utredning är genomförd bör det inte göras några höjningar av skatten på alkohol.

Andra åtgärder den svenska Regeringen bör vidta för en mer samtida och ändamålsenlig alkoholpolitik är:

  • Ökad tillgänglighet via den kontrollerade kanalen genom bland annat utökade öppettider samt utökade möjligheter för Systembolaget att bedriva detaljhandel på nätet
  • Motverka den illegala alkoholinförseln genom skärpta straff för alkoholsmuggling och ökade resurser till Tullverket för att möjliggöra fler införselkontroller
  • Renodla Systembolagets uppdrag genom att bland annat säkerställa att forskningsfinansiering på alkoholområdet sker oberoende och helt utan koppling till Systembolaget
  • Insamling av statistik bör ligga på en fristående myndighet i stället för att vara ett uppdrag för Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Fler nyheter

5-årsfirande för Dryckesbranschens Klimatinitativ

|Nyhet

Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI) firade den 10 november 5 år! Tillsammans med Sveriges Bryggerier och Systembolaget arrangerade SVL en heldag för Initiativets deltagare i Stockholm. Medverkade gjorde bla inbjudna talare John Hassler, Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms … Läs mer

Torftig budget av nya regeringen

|Kommentar

Tisdag den 8 november presenterade finansminister Elisabeth Svantesson den nya regeringens första budgetproposition. Som väntat ligger förslaget om höjd skatt på alkohol 2023 och 2024 kvar, som aviserades av den förra regeringen. SVL ser att höjd skatt på alkohol är … Läs mer

Nu uppdateras rekommendationerna för ansvarsfull alkoholreklam

|Pressmeddelande

Mot bakgrund av nya rättstolkningar av alkohollagen uppdaterar nu Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen branschens rekommendationer gällande marknadsföring av alkoholhaltiga drycker. Alkoholbranschen har sedan 2006 en frivillig överenskommelse gällande egen reglering av ansvarfull marknadsföring för att säkerställa en … Läs mer

Höstens utbildningar i ansvarsfull marknadsföring

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer