Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet utgör ett av initiativets främsta mål.

Branschens vilja att bidra till miljö- och klimatmässig hållbarhet genom hela värdekedjan är stor. För att minska sin klimatpåverkan behöver hänsyn tas till bland annat produktion, egenägda transporter och indirekta utsläpp från generering av inköpt energi. Tillsammans med våra medlemmar arbetar SVL aktivt för att minska indirekta utsläpp från odling, transporter och förpackningar. Glädjande nog står de bolag som deltar i initiativet, och rapporterar sina utsläpp, för 86 % av volymen i Systembolagets fasta sortiment. För det tillfälliga sortimentet är siffran hela 90 procent.

Ladda ner och läs rapporten här. 
Metoddokumentet för årets rapport kan du ta del av här.

Fler nyheter

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer