Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet utgör ett av initiativets främsta mål.

Branschens vilja att bidra till miljö- och klimatmässig hållbarhet genom hela värdekedjan är stor. För att minska sin klimatpåverkan behöver hänsyn tas till bland annat produktion, egenägda transporter och indirekta utsläpp från generering av inköpt energi. Tillsammans med våra medlemmar arbetar SVL aktivt för att minska indirekta utsläpp från odling, transporter och förpackningar. Glädjande nog står de bolag som deltar i initiativet, och rapporterar sina utsläpp, för 86 % av volymen i Systembolagets fasta sortiment. För det tillfälliga sortimentet är siffran hela 90 procent.

Ladda ner och läs rapporten här. 
Metoddokumentet för årets rapport kan du ta del av här.

Fler nyheter

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer