Var femte glasflaska i svenska återvinningssystemet kommer från utlandet

|Pressmeddelande

– Gränshandeln leder till ett växande glasberg som kostar miljoner Svenskarnas import av alkohol ger ett kraftigt överskott av glasflaskor som samlas in utanför återvinningssystemet. Nya siffror från Svensk Glasåtervinning, SGÅ, visar att minst 18 procent av glaset i svenska återvinningsstationer kommer från så kallad oregistrerad import, alltså gränshandel. Återvinningen är därmed inte finansierad genom den traditionella förpackningsavgiften som när flaskorna köpts på Systembolaget, något som kostar mångmiljonbelopp varje år. Under år 2008 tillkom 226 000 ton glas på den svenska marknaden. Av dessa kom 186 000 ton från producentmarknaden, det vill säga från varor och drycker som köpts avgiftsbelagda i Sverige. Resterande 40 000 ton glas kom i stället från oregistrerad import vilket är samma sak som gränshandel eller smuggelsprit och alltså består av varor som varken är beskattade eller belagda med förpackningsavgift. En effekt av detta är att berget av glasflaskor nu växer sig högre och högre på SGÅs anläggning i Hammar. – Var femte flaska som vi tar emot är i dag ett resultat av gränshandeln och det motsvarar en kostnad på cirka 18 miljoner kronor. Totalt återvinner SGÅ mer än 90 procent av allt glas som kommer ut på marknaden. Vi omhändertog sammanlagt 155 000 ton glas år 2006, år 2007 låg siffran på 159 000 ton men under 2008 hade det ökat till hela 174 000 ton, säger Frank Tholfsson, VD för SGÅ. Problemet med hanteringen och återvinningen av flaskorna som förs in i landet är alltså att de inte finansieras av svenska avgifter. Siffrorna och uppfattningen av att glasberget bara blir större stämmer med den slutsats som Sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL, drar av sitt så kallade gränshandelsindex. SVL tar varje kvartal fram siffror över försäljningen vid gränshandelsbutikerna och vid utgången av det tredje kvartalet 2008 märktes en ökning på 22,1 procent jämfört med de tre första kvartalen 2007. – Vi har ännu inte siffrorna för hela 2008 men allt pekar på en fortsatt explosionsartad ökning av gränshandeln, säger Erika Nylander, VD på SVL. Att återvinningssystemet påverkas är inte känt bland allmänheten men SGÅs uppfattning och statistik talar sitt tydliga språk. Flaskor som köps utomlands och förs in i Sverige utan att avgiftsbeläggas blir i förlängningen en belastning för samhället. Fakta om SGÅ och glasberget: År 2008 226 000 ton glas på marknaden varav 186 000 kom från producentmarknad och 40 000 från oregistrerad import. SGÅ återvann sammanlagt 174 000 ton. Fakta om gränshandeln • Gränshandeln ökade med 22,1 procent under de tre första kvartalen 2008 jämfört med samma period 2007. • Systembolagets totala försäljning ökade bara med 2,8 procent under samma period. • Tendensen för gränshandeln är att ökningstakten under 2008 accelererat konstant då tillväxttakten för de två första kvartalen år 2008 endast låg på 14,2 procent. För mer information, kontakta: Erika Nylander, VD för SVL Tel: +46 (0)8 762 76 25 erika.nylander@li.se Om Sprit- och vinleverantörsföreningen, SVL: SVL, är en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av sprit och vin. SVL bildades 1998 och består av medlemsföretag som representerar över 80 procent av den legala vinmarknaden och 97 procent av den legala spritmarknaden i Sverige. SVL är medlemsföretagens språkrör i gemensamma frågor, som till exempel frågor som rör alkoholpolitiken samt relationerna mellan Systembolaget och medlemsföretagen. SVL arbetar aktivt med en sund dryckeskultur och hur medlemmarnas produkter konsumeras.

Fler nyheter

2023 års undersökning om e-handeln med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker följer övrig e-handel och minskar, visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Kantar Public på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Samtidigt ökar konsumenternas intresse för att prova e-handel av alkohol. Undersökningen, som genomfördes av Kantar Public i … Läs mer

SVL firade 25 år!

|Nyhet

I 25 år har Sprit & Vinleverantörsföreningen således varit den samlande rösten för dryckesbranschen i Sverige. Det firade vi med en inspirerande eftermiddag den 27 april tillsammans med inbjudna gäster från såväl branschen, politiken som näringslivet. Vi hade glädjen att … Läs mer

Testa dina kunskaper om ansvarsfull alkoholkonsumtion!

|Nyhet

Branschens initiativ Drinkwise lanserar nu en Quiz för dig som vill testa dina kunskaper om ansvarsfull alkoholkonsumtion och måttfullt drickande. Initiativet är framtaget tillsammans med dryckesbranschkollegor i Europa och SpiritsEUROPE. Drinkwise är ett det svenska initiativet inom ramen för ”Responsible drinking … Läs mer