Välkommen till drinkwise.se!

|Pressmeddelande

Drinkwise.se är en websida med konsumentinformation om alkohol och publicerades första gången 2003. Sidan får nu ett ansiktslyft genom en ny utformning och en ny struktur som underlättar informationssökning. Du hittar sidan här: drinkwise.se.

Drinkwise.se vill förmedla kunskap och information för att främja en sund dryckeskultur. Den är finansierad av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), som är en intresseförening för svenska importörer och producenter av sprit och vin. SVL har bland annat som uppgift att verka för en modern alkoholpolitik där dryckerna kan avnjutas av vuxna under ansvarsfulla former. Genom Drinkwise.se tydliggör föreningen de områden som bör vara alkoholfria samt delar med sig av information som pekar på vikten av ett hälsosamt förhållande till alkohol.

Drinkwise.se är det svenska bidraget i en europeisk satsning där näringen tar ett ansvar för konsumentinformation. Genom samverkan och dialog, både inom näringen och i övriga samhället, vill vi verka för ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. Detta manifesteras genom näringens löfte inom Alcohol & Health Forum, som är ett av EU-Kommissionens plattformar för att diskutera alkoholfrågor på EU-nivå.

Du kan ta del av konsumentsidor från övriga EU-länder på responsibledrinking.eu.

Kontakt: Erika Nylander, 08 762 76 25

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer