Välkommen granskning av spritsmugglingen!

|Pressmeddelande

Tullverkets GD Karin Starrin sade i fredagens Eko-sändningar att tullen nu efterlyser en ny genomlysning av hur den olagliga importen av alkohol egentligen ser ut. Detta välkomnas av Sprit- och Vinleverantörsföreningen, SVL:

– Självklart är det välkommet att fler röster protesterar mot uppgifterna att gränshandeln och den illegala vidareförsäljningen minskar. Enligt Sorad på Stockholms univeristet minskar smugglingen – en bild de är ganska ensamma om, konstaterar Erika Nylander, VD för SVL.

SVL publicerar årligen ett index över hur försäljningen av ett antal välkända och på Systembolaget sålda spritmärken utvecklas i gränshandelsbutikerna i norra Tyskland. Detta index visar tydligt att gränshandeln fortsätter att öka.

– Vi värnar utgångspunkten för den svenska alkoholpolitiken och Systembolagets fortsatta monopol, säger Erika Nylander. Problemet är att den svenska debatten i stor utsträckning ”tänkt bort” smugglingen när politiken utformats. Det har gett avskyvärda effekter som ungdomsfylleri och organiserad brottslighet, vilket framgår av den rapport vi publicerade i slutet av oktober. SVL ser fram emot att, tillsammans med bland annat tullen, bryggarna och politikerna, genomlysa frågan från alla synvinklar.

SVL:s rapport Spritpyramiden finns att läsa i sin helhet på www.spritochvinleverantorerna.se

För med information kontakta: Erika Nylander, 08-762 7625

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer