Systembolaget fortsätter tappa till den svarta spritmarknaden

|Pressmeddelande

Idag presenterar Systembolaget sin försäljningsstatistik för år 2011. Försäljningen av alkoholfritt ökade med drygt 25 procent jämfört med 2010. Däremot fortsatte den registrerade spritförsäljningen att minska med 3,2 procent jämfört med året innan. Totalt minskade spritförsäljningen med 633 000 liter vilket motsvarar ca 130 miljoner kronor i förlorade skatteintäkter till staten. Samtidigt redovisar Systembolaget opinionssiffror som visar ett fortsatt starkt stöd för Systembolagets ensamrätt.

–  Det är glädjande att stödet för Systembolaget bland svenskarna är så pass intakt, det visar att konsumenterna uppskattar kvalitetssortiment och inte minst att alkoholförsäljningen bör ske under kontrollerade former. Samtidigt ser vi att en varugrupp fortsätter att minska för andra året i rad och det är spriten, som i allt högre grad säljs genom andra källor än den officiella försäljningen, säger Erika Nylander, vd för Sprit & vinleverantörernas förening (SVL).

Enligt Systembolagets siffror minskade försäljningen av sprit med 633 000 liter under 2011 jämfört med 2010 och uppgick sammantaget till 19 369 000 liter. I förhållande till 2009 års försäljning, som uppgick till 20 141 000 liter sprit, utgör den minskade registrerade försäljningen cirka 4 procent. Enligt Finansdepartementets beräkningar från 2011 ger den registrerade spritförsäljningen på 22 000 000 liter sprit via Systembolaget och restauranger staten intäkter på motsvarande 4,5 miljarder kronor. Ett tapp på drygt 630 000 liter sprit motsvarar ett skattebortfall på cirka 130 miljoner kronor.

I sammanhanget kan nämnas att Tullen beslag av illegal sprit uppgick till cirka 80 000 liter vilket var ungefär detsamma som för år 2010. I jämförelse med 2009 ökade beslagen med 62 procent.

–  Systembolagets minskade spritförsäljning gäller över hela landet men är särskilt kraftig i gränserna till Finland och inte minst i Skåne. Spritdrycker har allt mer blivit föremål för organiserad illegal verksamhet. Enligt tull och polis i södra Sverige rör det sig om flera miljoner liter sprit som årligen förs in olagligt i landet. Mycket säljs vidare illegalt och bara en bråkdel stoppas vid gränsen. Dagens siffror från Systembolaget är ytterligare en singal om att regeringen behöver få en helhetsbild över den illegala alkoholhandeln och smugglingen genom att tillsätta en smugglingsutredning, säger Erika Nylander.

Kontakt: Erika Nylander: 08762 76 25

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer