Systembolaget fortsätter tappa till den svarta spritmarknaden

|Pressmeddelande

Idag presenterar Systembolaget sin försäljningsstatistik för år 2011. Försäljningen av alkoholfritt ökade med drygt 25 procent jämfört med 2010. Däremot fortsatte den registrerade spritförsäljningen att minska med 3,2 procent jämfört med året innan. Totalt minskade spritförsäljningen med 633 000 liter vilket motsvarar ca 130 miljoner kronor i förlorade skatteintäkter till staten. Samtidigt redovisar Systembolaget opinionssiffror som visar ett fortsatt starkt stöd för Systembolagets ensamrätt.

–  Det är glädjande att stödet för Systembolaget bland svenskarna är så pass intakt, det visar att konsumenterna uppskattar kvalitetssortiment och inte minst att alkoholförsäljningen bör ske under kontrollerade former. Samtidigt ser vi att en varugrupp fortsätter att minska för andra året i rad och det är spriten, som i allt högre grad säljs genom andra källor än den officiella försäljningen, säger Erika Nylander, vd för Sprit & vinleverantörernas förening (SVL).

Enligt Systembolagets siffror minskade försäljningen av sprit med 633 000 liter under 2011 jämfört med 2010 och uppgick sammantaget till 19 369 000 liter. I förhållande till 2009 års försäljning, som uppgick till 20 141 000 liter sprit, utgör den minskade registrerade försäljningen cirka 4 procent. Enligt Finansdepartementets beräkningar från 2011 ger den registrerade spritförsäljningen på 22 000 000 liter sprit via Systembolaget och restauranger staten intäkter på motsvarande 4,5 miljarder kronor. Ett tapp på drygt 630 000 liter sprit motsvarar ett skattebortfall på cirka 130 miljoner kronor.

I sammanhanget kan nämnas att Tullen beslag av illegal sprit uppgick till cirka 80 000 liter vilket var ungefär detsamma som för år 2010. I jämförelse med 2009 ökade beslagen med 62 procent.

–  Systembolagets minskade spritförsäljning gäller över hela landet men är särskilt kraftig i gränserna till Finland och inte minst i Skåne. Spritdrycker har allt mer blivit föremål för organiserad illegal verksamhet. Enligt tull och polis i södra Sverige rör det sig om flera miljoner liter sprit som årligen förs in olagligt i landet. Mycket säljs vidare illegalt och bara en bråkdel stoppas vid gränsen. Dagens siffror från Systembolaget är ytterligare en singal om att regeringen behöver få en helhetsbild över den illegala alkoholhandeln och smugglingen genom att tillsätta en smugglingsutredning, säger Erika Nylander.

Kontakt: Erika Nylander: 08762 76 25

Fler nyheter

2023 års undersökning om e-handeln med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker följer övrig e-handel och minskar, visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Kantar Public på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Samtidigt ökar konsumenternas intresse för att prova e-handel av alkohol. Undersökningen, som genomfördes av Kantar Public i … Läs mer

SVL firade 25 år!

|Nyhet

I 25 år har Sprit & Vinleverantörsföreningen således varit den samlande rösten för dryckesbranschen i Sverige. Det firade vi med en inspirerande eftermiddag den 27 april tillsammans med inbjudna gäster från såväl branschen, politiken som näringslivet. Vi hade glädjen att … Läs mer