Systembolaget fortsätter tappa till den svarta spritmarknaden

|Pressmeddelande

Idag presenterar Systembolaget sin försäljningsstatistik för år 2011. Försäljningen av alkoholfritt ökade med drygt 25 procent jämfört med 2010. Däremot fortsatte den registrerade spritförsäljningen att minska med 3,2 procent jämfört med året innan. Totalt minskade spritförsäljningen med 633 000 liter vilket motsvarar ca 130 miljoner kronor i förlorade skatteintäkter till staten. Samtidigt redovisar Systembolaget opinionssiffror som visar ett fortsatt starkt stöd för Systembolagets ensamrätt.

–  Det är glädjande att stödet för Systembolaget bland svenskarna är så pass intakt, det visar att konsumenterna uppskattar kvalitetssortiment och inte minst att alkoholförsäljningen bör ske under kontrollerade former. Samtidigt ser vi att en varugrupp fortsätter att minska för andra året i rad och det är spriten, som i allt högre grad säljs genom andra källor än den officiella försäljningen, säger Erika Nylander, vd för Sprit & vinleverantörernas förening (SVL).

Enligt Systembolagets siffror minskade försäljningen av sprit med 633 000 liter under 2011 jämfört med 2010 och uppgick sammantaget till 19 369 000 liter. I förhållande till 2009 års försäljning, som uppgick till 20 141 000 liter sprit, utgör den minskade registrerade försäljningen cirka 4 procent. Enligt Finansdepartementets beräkningar från 2011 ger den registrerade spritförsäljningen på 22 000 000 liter sprit via Systembolaget och restauranger staten intäkter på motsvarande 4,5 miljarder kronor. Ett tapp på drygt 630 000 liter sprit motsvarar ett skattebortfall på cirka 130 miljoner kronor.

I sammanhanget kan nämnas att Tullen beslag av illegal sprit uppgick till cirka 80 000 liter vilket var ungefär detsamma som för år 2010. I jämförelse med 2009 ökade beslagen med 62 procent.

–  Systembolagets minskade spritförsäljning gäller över hela landet men är särskilt kraftig i gränserna till Finland och inte minst i Skåne. Spritdrycker har allt mer blivit föremål för organiserad illegal verksamhet. Enligt tull och polis i södra Sverige rör det sig om flera miljoner liter sprit som årligen förs in olagligt i landet. Mycket säljs vidare illegalt och bara en bråkdel stoppas vid gränsen. Dagens siffror från Systembolaget är ytterligare en singal om att regeringen behöver få en helhetsbild över den illegala alkoholhandeln och smugglingen genom att tillsätta en smugglingsutredning, säger Erika Nylander.

Kontakt: Erika Nylander: 08762 76 25

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer